Eerst zal prof.dr. Marli Huijer, van de Faculteit voor Filosofie, praten over genderdiversiteit.

Ten tweede zal prof.dr. Alex van Stipriaan Luïscius, van de faculteit Erasmus School voor Geschiedenis, Cultuur en Communicatie, praten over etnische diversiteit.

De lezing begint om 20.00 uur, in Proeflokaal Faas . De eerste spreker begint om 20.30 uur.