De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding, beter bekend als de Euthanasiewet, bestaat 20 jaar. Een goede reden de wet en de werking ervan zoals die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, onder de loep te nemen. Wat houdt deze regeling eigenlijk precies in? Waarom valt de wet onder het strafrecht en aan welke zorgvuldigheidseisen moet elke euthanasie voldoen? In de soms verhitte discussie rondom euthanasie wordt er vaak gezegd dat het een recht is om je eigen levenseinde te bepalen, maar wat als – zoals bij euthanasie – alleen een arts de uiteindelijke beslissing mag maken? En hoe is het eigenlijk voor een arts om euthanasie uit te voeren terwijl zij is opgeleid om mensen beter te maken?

Tijdens Een eigen einde – twintig jaar euthanasiewet in Nederland gaan journalist en Parkinsonpatiënt Henk Blanken, universitair docent Rechtstheorie Heleen Weyers en arts en medisch manager bij Expertisecentrum Euthanasie Harma Stenveld, onder moderatie van medisch-ethicus Suzanne van de Vathorst, met elkaar in gesprek over euthanasie.

Journalist Henk Blanken heeft Parkinson en schreef voor De Correspondent het boek Beginnen over het einde, een persoonlijke zoektocht naar euthanasie en de opties die hij heeft als hij door zijn ziekte dement wordt. Moeten familieleden in de beslissing worden betrokken als je zelf niet meer wilsbekwaam bent?

Dr. Harma Stenveld is als consulent en arts werkzaam bij het Expertisecentrum Euthanasie. Zij adviseert en begeleidt artsen met ingewikkelde euthanasietrajecten. Stenveld heeft veel ervaring met de protocollen en procedures, voert zelf euthanasie uit en is bovendien bekend met de morele bezwaren die artsen soms hebben die ertoe kunnen leiden dat een aanvraag niet wordt ingewilligd.

Dr. Heleen Weyers was als universitair docent Rechtstheorie verbonden aan de RUG en schreef twintig jaar geleden haar proefschrift over de totstandkoming van de Euthanasiewet. Dit jaar kwam haar boek Euthanasie in Nederland 2002-2022 uit, waarin zij kijkt wat er sindsdien met de wet gebeurd is.

Moderatie wordt gedaan door prof. dr. Suzanne van de Vathorst, medisch-ethicus aan het Erasmus MC en Bijzonder Hoogleraar Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven aan het AMC.

Meer informatie:

  • Datum: Dinsdag 25 oktober 2022
  • Tijd: 19:30 – 21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
  • Locatie: Theaterzaal Erasmus Paviljoen
  • Moderatie: Prof. dr. Suzanne van de Vathorst
  • Toegang: gratis

 

Dit programma wordt georganiseerd door Studium Generale.