Aanleiding voor Arminius en LOKAAL om een drieluik te organiseren van de politieke talkshow DRAAD die in het teken staat van solidariteit. In deze derde editie staat internationale solidariteit centraal. Want terwijl de ene noodoplossing volgt op de ander, raken de vluchtelingenkampen voller en verzuren de internationale verhoudingen.

De pijnlijke toeslagenaffaire, vluchtelingen op Lesbos die we maar niet kunnen of willen helpen, jongeren die steeds meer gebukt gaan onder de gevolgen van de coronamaatregelen, het piept en kraakt als het om onze pogingen tot solidariteit gaat.

In deze editie van DRAAD gaan we op zoek naar een antwoord op de volgende vragen: Welke motieven voor (internationale) solidariteit kunnen we onderscheiden? Hoe verhouden die zich tot elkaar? Is eigenbelang een handige manier om draagvlak onder internationale solidariteit te organiseren of ondergraaft het morele morele motieven? En wat is de rol van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens?

Met: Kees Zevenbergen (directeur Cordaid), Geske Dijkstra (Professor Governance and Global Development EUR),Coen Teulings (econoom en hoogleraar Universiteit van Utrecht en University of Cambridge) en Dagmar Oudshoorn (directeur Amnesty International).

Gespreksleiding: Marianne Klerk.