Naast het gedenken van Tinbergens academische verdiensten, reflecteren wij op zijn gedachtegoed. Zijn beroemde spreuk ‘Van de verdeling komt de winst’ en zijn vooruitstrevende ideeën zijn voor de Erasmus Universiteit vandaag de dag nog net zo relevant als vijftig jaar geleden. De Erasmus Universiteit neemt, net als Tinbergen toen, haar verantwoordelijkheid om complexe maatschappelijke uitdagingen wereldwijd aan te pakken.

Programma

Gastspreker is minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij onderzoekt de betekenis van Tinbergens werk in onze hedendaagse maatschappij. Twee vooraanstaande economen die werken in de geest van Jan Tinbergen, professor Esther Duflo (MIT) en professor Dani Rodrik (Harvard University), ontvangen een eredoctoraat. Overige onderdelen van het programma zijn een toespraak van prof.dr. Anne Gielen van Erasmus School of Economics, de uitreiking van de FAME Athena Award en een muzikaal intermezzo, dat wordt verzorgd door Sabrina Starke.

 

Voor meer informatie over het programma, ga naar de website