Onderzoek doen brengt niet alleen de wetenschap vooruit, ook de samenleving. Steeds meer dringt het besef door dat onderzoek een drijfveer is voor wetenschappelijke vooruitgang én het kunnen bereiken van maatschappelijke impact. Denk aan het voorkomen van virusziekten als Zika of het beter integreren van nieuwkomers in Rotterdamse wijken.

Eredoctoraten

Het creëren van maatschappelijke impact zit in het DNA van de Erasmus Universiteit. Tijdens de dies natalis eren we daarom drie vooraanstaande wetenschappers die niet alleen excellent onderzoek doen, maar wier werk óók van grote maatschappelijke waarde is. Ze krijgen een eredoctoraat op voordracht van de drie Erasmus Initiatives: interdisciplinaire onderzoeksprojecten die bijdragen aan oplossingen voor de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd.

  • Professor Davey Smith (University of Bristol) op voordracht van het Erasmus lnitiative Smarter Choices for Better Health. Klinisch epidemioloog Davey Smith is een van de belangrijkste en meest vernieuwende onderzoekers ter wereld op het terrein van gezondheidsongelijkheid.
  • Professor Nina Glick-Schiller op voordracht van het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens.  Antropoloog Glick-Schiller koppelt vraagstukken van migratie, identiteit, macht, burgerschap en stedelijke ontwikkeling aan elkaar.
  • Professor Debra Satz op voordracht van het Erasmus lnitiative Dynamics of lnclusive Prosperity. De Amerikaanse filosoof Debra Satz levert kwalitatief zeer hoogwaardige bijdragen aan een reeks onderzoeksgebieden in haar vakgebied, met name ethiek en sociale en politieke filosofie.

FAME Athena Award en Rotterdams Philharmonisch Orkest

Tijdens de ceremonie wordt, naast drie eredoctoraten, ook de FAME Athena Award uitgereikt aan een medewerker die zich bij uitstek inzet voor talentontwikkeling om meer diversiteit op onze universiteit te realiseren. Daarnaast verzorgt het Rotterdams Philharmonisch Orkest een unieke muzikale omlijsting.

Datum: 8 november 2018

Tijd: 14:45 – 17:00

LocatieAula, Campus Woudestein

Meld je hier aan!