Dr._Fred_Petrij

Het laat in ieder geval zien hoe erfelijkheid een rol is gaan spelen in ons dagelijks leven en zelfs in ons woordgebruik. Maar hoe groot is die rol nu werkelijk? Worden we daar beter, of misschien nog belangrijker, gelukkiger van? Welke rol speelt de genetica in de maatschappij en vice versa? Kan de maatschappij wel invloed uitoefenen op wat er in de genetica gebeurt of is het allemaal wetenschappelijk ivoren-torenwerk? Wat moeten we snappen om mee te kunnen praten, en nog belangrijker, om mee te kunnen beslissen?
Deze vragen komen aan bod tijdens het Wetenschapscafé gegeven door dr. Fred Petrij.

Dr. Fred Petrij is klinisch geneticus en universitair hoofddocent in het Erasmus MC. In de loop der jaren is zijn focus, naast de patiëntenzorg voor mensen met erfelijkheidsvragen, steeds meer gaan liggen op het verzorgen van onderwijs, niet alleen voor zijn eigen vak maar ook voor de geneeskunde opleiding in Rotterdam in algemene zin. Hij won daarmee diverse onderwijsprijzen.