En hoe zou u met de psychische problemen van deze mevrouw omgaan? Als vluchteling heeft ze trauma’s opgelopen (1), waar wij nog niet het minste van weten.

Al jaren stijgt het aantal vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Waren dit er in 2015 nog respectievelijk 88.536 en 28.051, was dit eind 2016 al gestegen tot respectievelijk 101.744 en 10.411(2). Deze mensen nemen ziektes en problemen met zich mee die voor ons onbekend zijn. Gedurende de (medische) opleiding komt nauwelijks aan bod hoe om te gaan met deze problematiek.

Op zaterdag 9 februari organiseert IFMSA-NL een dagvullend congres ‘Komt een vluchteling bij de dokter’. Naast de vluchteling als patiënt, zal ook de vluchteling als arts of medisch student in dit congres aan bod komen. Hoe is het om met een buitenlands diploma jouw beroep of studie in Nederland te hervatten? Wat zijn de (on)mogelijkheden en welke belemmeringen worden heden ten dage ondervonden? Dit congres zal gaan over bovenstaande problematiek en meer. IFMSA-NL is van mening dat er momenteel onvoldoende aandacht wordt besteed aan de gezondheid en het welzijn van vluchtelingen, asielzoekers en ongedocumenteerden. Daarnaast staat IFMSA-NL voor een inclusieve en diverse gezondheidszorg, waarin buitenlandse medestudenten zich welkom voelen. Met dit congres willen wij de genoemde problemen onder de aandacht te brengen bij studenten, gezondheidsprofessionals en onderwijsinstellingen.

Graag nodigen wij u uit in het Erasmus MC om samen met ons en verschillende vluchtelingen organisaties, zoals Dokters van de Wereld, Vereniging Buitenlands Gediplomeerde Artsen en meer, dit onderwerp te bespreken. Wilt u meer informatie of zich aanmelden? Ga dan naar congres.ifmsa.nl of stuur een e-mail naar [email protected]. We hopen u daar te zien!

Praktische informatie:
Datum: zaterdag 9 februari
Tijd: 9:30 tot 17:30
Locatie: Erasmus MC