Onder leiding van een getalenteerde presentator biedt Comedy Night vier diverse comedians, elk met hun unieke perspectieven op mentale gezondheid. Zij zullen humor en gevoeligheid gebruiken om de complexiteit van mentale gezondheid en suïcidaliteit te verkennen, stereotypen uit te dagen en begrip te bevorderen.

Samen vragen we aandacht voor mentale gezondheid en suïcidaliteit op een manier die zowel vermakelijk als impactvol is.

Georganiseerd door Dr. Ruth Van der Hallen en Selina van de Meerakker, leiders van het ZonMw-onderzoeksproject ‘Gesprekken die Levens Redden: Suïcidepreventie voor Studenten’.”