Het programma start met een voordracht van Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, waarin hij zijn visie geeft op de Nederlandse economie. Vervolgens volgt de officiële persconferentie van het CBS, met de eerste berekening van het bbp en het aantal banen in het vierde kwartaal en deze cijfers voor heel 2019. Na de conferentie volgt een paneldiscussie over de betekenis van de nieuwe cijfers voor de economische groei, arbeidsmarkt en het overheidsbeleid.

Panelleden:

– Peter Hein van Mulligen: hoofdeconoom CBS
– Eric Wiebes: Economische Zaken en Klimaat
– Bas Jacobs: hoogleraar economie en overheidsfinanciën
– Sandra Phlippen: hoofdeconoom ABN Amro, universitair docent Erasmus School of Economics