Helaas is het niet meer mogelijk om voor dit programma een plaats te reserveren. Wel zijn er met regelmaat last-minute plaatsen beschikbaar, omdat reserveringen tien minuten voor aanvang vervallen en niet iedereen komt opdagen. Deze plekken worden dan beschikbaar gesteld aan degenen die voor de deur wachten, maar we kunnen helaas geen plaatsen garanderen.

Zijn onorthodoxe en concrete oplossingen als gratis energiezuinige koelkasten een antwoord op de groeiende kloof in Rotterdam? Biedt fietsles op Zuid een weg uit de armoede? Helpen lokale voedselcollectieven en meer groen in de wijken zorgkosten te verlagen? Tijdens de jaarlijkse Rotterdam Lezing buigt topwetenschapper Derk Loorbach van de Erasmus Universiteit Rotterdam zich over een Rotterdams vraagstuk. In deze 16e editie staat armoede centraal.

Armoede in Rotterdam
Rotterdam is van oudsher een stad van aankomst en opbouw. De grote sociaaleconomische uitdagingen die hiermee gepaard gaan laten zich steeds vaker vangen onder de noemer ‘armoede’. Een grote groep Rotterdammers heeft hiermee te maken: lage inkomens en hieraan gerelateerde ‘onzichtbare’ vormen van armoede, zoals energie-, zorg- en mobiliteitsarmoede. Deze problematiek is hardnekkig, hangt nauw samen met sociale en fysieke omgeving, en heeft een direct effect op gezondheid en levensverwachting.

Andere aanpak vereist
Om zulke hardnekkige problematiek te doorbreken pleit Derk Loorbach in Armoede uitgesloten voor een radicale breuk met de dure, bureaucratische en geïnstitutionaliseerde aanpak van armoede, schulden en werkeloosheid. Deze houdt maatschappelijke uitsluiting in stand en heeft de afgelopen jaren geen noemenswaardig positief effect gehad. Loorbach wil inzetten op het reduceren van de onderliggende fysieke en sociaaleconomische veroorzakers van armoede via duurzame mobiliteit, energietransitie in de gebouwde omgeving, een gezonde leefomgeving en gezonde leefstijlen.

Programma
De lezing wordt gevolgd door een eerste reactie van de gemeentelijke ombudsman Mr. Anne Mieke Zwaneveld en een zaaldiscussie. Moderatie: Geert Maarse.

Derk Loorbach is bijzonder hoogleraar Transitie bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en directeur DRIFT.

De opening van de Rotterdamlezing wordt verzorgd door burgemeester Aboutaleb en collegevoorzitter Kristel Baele. Tevens wordt het thema van het aankomende 21ste lustrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam bekend gemaakt.

Meer informatie
Datum: Donderdag 7 juni 2018
Tijd: 20.00 – 21.45u (Inloop vanaf 19.30u)
Locatie: Arminius, Museumpark 3, Rotterdam
Toegang: Gratis entree, reserveren aanbevolen of via www.rotterdamlezing.nl

Organisatie
Deze Rotterdam Lezing wordt vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerd door Erasmus Magazine, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences en Studium Generale en wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds en 105 jaar EUR – Science meets city.