Op deze avond geven drie sprekers vanuit verschillende vakgebieden hun perspectief op de relatie tussen onszelf en de ander. Hunkeren we nu meer naar sociaal contact of is dit juist minder? Worden onze sociale cirkels kleiner of juist groter en speelt zich dit af in de kroeg of juist online? Zijn we eenzamer of juist meer saamhorig geworden? Verschilt dit per bevolkingsgroep? En hoe kunnen we de relatie met de ander versterken? Al deze vragen zullen de revue passeren bij An-Other year. Want: Het was een jaar zoals geen ander.

Samen met sprekers Eveline Crone, Ruud Welten en Zemzem Shigute Shuka kijken we hoe de relatie tot de ander is veranderd in de afgelopen jaren. Voordat we ons moesten afzonderen werd onze relatie met anderen namelijk ook al beïnvloedt door dingen als chatbots en zelfscanners. We komen steeds minder in contact met een ‘echte’ ander, en in het afgelopen jaar werd dit nog maar eens versterkt. We zullen bespreken wat de invloed is geweest van zowel deze nieuwe technologieën als de crisis op onze omgang met de ander. Ook stellen we de vraag: Is dit een gewenste ontwikkeling?

  • Prof. dr. Eveline Crone doet onderzoek naar de psychische effecten van de lockdown en zal ingaan op de lessen die we hieruit kunnen trekken.
  • Dr. Zemzem Shigute Shuka zal vertellen hoe de Eritrese en Ethiopische diaspora in Nederland omging met de crisis. Wat kunnen we leren van hun saamhorigheid en zelfredzaamheid? Is onze visie op de ander cultureel bepaald?
  • Prof. dr. Ruud Welten, hoogleraar filosofie, zal de vraag benaderen vanuit een filosofisch oogpunt. De hel, zijn dat echt de anderen?

Aan het einde van de avond gaan we met sprekers en publiek in discussie over de toekomst: hoe zal onze omgang met de andere eruitzien en wordt deze beter of slechter?

Meer informatie:

  • Datum: 30 maart 2022
  • Tijd: 19.30 (19.00 inloop)
  • Locatie: Erasmus Paviljoen, Campus Woudestein
  • Toegang: gratis