Volgens een recent rapport van PWC in opdracht van de VSNU wordt het hoger onderwijs al jaren ondergefinancierd. Vooral door de toename van het aantal studenten is de bijdrage vanuit het Rijk per student gedaald van zo’n 20.000 per student naar 16.000 euro. Onlangs is er weliswaar een pakket van 8,5 miljard euro uitgetrokken voor het onderwijs, maar dat is volgens de actievoerders niet voldoende. “Van de 8,5 miljard die is toegezegd voor het hele onderwijs (van basisschool tot universiteit) gaat slechts een klein deel naar de universiteiten. Het gaat bovendien met name om middelen die universiteiten eenmalig in 2021 en 2022 krijgen om de achterstanden als gevolg van corona in te halen”, is te lezen op de actiepagina’s van Normaal Academisch Peil, de website die de Alarmdag aankondigt.

De coalitie van universiteiten, bonden en andere genootschappen eisen daarom een structurele verhoging van de rijksbijdrage van 1,1 miljard per jaar.

In verband met de beperkingen vanwege corona is het noodzakelijk om je van tevoren aan te melden als deelnemer aan de demonstratie. Aanmelden kan tot vrijdag 2 april tot 14.00 uur.