ASEiA brengt opinieleiders uit het bedrijfsleven, de overheid en de academische wereld samen die met succes sociale gelijkheid binnen hun organisaties hebben bevorderd. Verder wordt over een aantal belangrijke thema’s gesproken, zoals sociale gelijkheid, het minimaliseren van de genderkloof en het bevorderen van innovatie door middel van diverse en inclusieve omgevingen.

Naast deze sprekers onthullen rector magnificus Rutger Engels en Chief Diversity Officer Semiha Denktas, het uitgebreide beleid van de EUR om de ontwikkeling van vrouwelijk talent te ondersteunen. Een innovatieve aanpak die de duurzaamheid en kwaliteit van het academisch leiderschap van de EUR op lange termijn ondersteunt.

ASEiA zal het belang benadrukken dat diversiteit en inclusie belangrijk zijn om de EUR te behouden als een academische organisatie op het hoogste niveau en om de sociale impact ervan te bevorderen. Nog belangrijker is echter dat er zal worden ingegaan op de vraag hoe leden van onze gemeenschap en daarbuiten kunnen bijdragen aan de bevordering van inclusie, zowel in de academische wereld, het bedrijfsleven, de overheid, als de samenleving in het algemeen.

Voor meer informatie, ga naar de website