Sprekers:

Brenda Rodriguez Cortes
Studying Women’s Sexuality with Participatory Research
In haar presentatie bespreekt Brenda Rodríguez de feministische participatieve benadering
in haar onderzoek naar de seksualiteit van vrouwen. Haar onderzoek onderzoekt hoe vrouwen hun seksualiteit begrijpen en ervaren, met een speciale focus op de koloniale nalatenschappen die tot op de dag van vandaag seksuele subjectiviteiten blijven vormen en de manieren waarop deze worden weerstaan.

Rod Mena Fluhmann
‘When Disaster meets Conflict: Disaster response in different conflict scenarios’
Gebaseerd op het onderzoeksproject ‘When Disaster meets Conflict’, toont deze presentatie
manieren waarop we complexe scenario’s kunnen vertalen en ons onderzoek in de maatschappij kunnen inzetten, en hoe ontwikkelingsstudies relevanter kunnen worden door conflicten en rampen in de reikwijdte op te nemen.

Zemzem Shigute Shuka
‘Transformative Social Protection in Ethiopia’  OR   ‘Bundling and Beyond: Social Protection in Ethiopia’
‘In mijn werk evalueer en analyseer ik het transformatieve potentieel van en interacties tussen twee grote sociale beschermingsprogramma’s in Ethiopië. Ik benadruk de belangrijkste ontwerpkenmerken die waarschijnlijk het vermogen van dergelijke plannen vergroten om de kwetsbaarheid van plattelandshuishoudens te verminderen.’

Na het evenement vindt er een receptie plaats.

Locatie: International Institute of Social Studies