Niet alle kandidaten hebben een foto of een Nederlandse versie van hun motivatie ingeleverd bij het Centrale Verkiezingsbureau. In sommige gevallen hebben ze zelfs niets ingeleverd. De kandidaatprofielen zijn gesorteerd op basis van volledigheid. In het belang van de democratie toont EM de Engelse versies op de plekken waar een Nederlandse mist.

Daniël Adu

Daniel-Adu-Universiteitsraad-kandidaat-ESL

Beste EUR-medestudenten en –medewerkers. Graag stel ik mezelf aan u voor: ik ben Daniël Adu, 23 jaar, wonende in ’s-Gravenhage maar afkomstig uit een stad in het Bourgondische zuiden (Breda). Ik studeer Rechten (Bachelorjaar 2) in combinatie met een aantal nevenactiviteiten.

Tijdens de verkiezingen van de Universiteitsraad zal het begrip ‘studentenparticipatie’ centraal staan. Dit begrip is noodzakelijk voor een goed functionerend onderwijsinstituut en het biedt een platform voor discussie tussen de studenten, de medewerkers en het onderwijsbestuur. Studentenparticipatie heeft eveneens een stempel gezet op mijn studentenleven. Zo heeft het begrip geleid tot de oprichting van s.v. BE Adam (2015) – de eerste studievereniging van Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Als schakel tussen de betrokken partijen, heb ik kunnen bijdragen aan het HvA-studiegemeenschap, dat inmiddels is uitgegroeid tot 20 verenigingen.

 

De Erasmus Universiteit blijft zich ontwikkelen. Vraagstukken zoals ‘voldoet het onderwijs nog aan de academische standaarden?’ en “sluit het huidige onderwijs nog wel aan bij de trends van het beroepenveld?” moeten daarom voortdurend opnieuw worden beantwoord. De inbreng van studenten is daarbij cruciaal. Hiervoor wil ik, als wellicht uw aankomende studentvertegenwoordiger namens de ESL, mezelf inzetten voor onder meer:

  • Beter academisch onderwijs dat o.a. in lijn is met de digitalisering en de internationalisering;
  • Meer ruimte voor nevenactiviteiten ter bevordering van de zelfontwikkeling en de positie op de arbeidsmarkt;
  • Transparantie vanuit de Universiteitsraad naar de studenten toe voor meer openbaarheid en participatie.

Mijn ervaring in medezeggenschapsraden en mijn onafhankelijke houding kunnen bijdragen aan een sterke Universiteitsraad. Ik vraag hiervoor slechts uw stem en uw betrokkenheid!

Nikola Djankov

Nikola Djankov

Graag kijk ik met een kritische en frisse blik naar de status quo. Doen wij het eigenlijk wel zo goed als dat wij zelf zeggen dat we dat doen? We noemen onszelf een duurzame campus, maar wat doen wij nou echt aan duurzaamheid? We zijn trots op onze diverse studentenpopulatie, maar wat doen wij als blijkt dat onder de streep wij helemaal niet zo divers zijn wanneer wij dit afsteken tegen deze cijfers van andere universiteiten? Hoe komen nieuwe ideeën tot stand en hoe voeren wij deze uit – hebben wij wel naar alle belanghebbenden geluisterd? Dit zijn allen vragen die ik mij de afgelopen tijd heb afgevraagd.

Medezeggenschap is essentieel om het onderwijs te verbeteren. Ongeacht of je van plan bent op mij te stemmen, wil ik je je oproepen om in ieder geval op één van de kandidaten te stemmen, simpelweg omdat de studentgeleding van de Universiteitsraad geen legitimiteit zou genieten op het moment dat jijzelf – de student – hier jouw inbreng niet in hebt gegeven.

Als studentvertegenwoordiger van de Erasmus School of Law in de Universiteitsraad zal ik streven om de Universiteitsraad toegankelijker te maken voor alle ESL-studenten en de inbreng van de studenten hierin te vergroten. Uiteindelijk heeft iedereen zijn eigen persoonlijke voorkeuren en vindt daardoor andere dingen belangrijk – daarom wil ik van jullie horen: hoe zorgen wij gezamenlijk dat wij de universiteit van denkers en doeners blijven waar wij zo trots op zijn?

Nanne van Doorn

Nanne van Doorn

Mijn naam is Nanne van Doorn en ik studeer nu al bijna twee jaar rechten naast mijn andere studie, University College. Ik ben rechten gaan studeren omdat ik graag belangrijke veranderingen teweeg wil brengen in de maatschappij, en rechtsgeleerdheid mij de handvatten biedt.

Als deeltijdstudent heb ik het voorrecht deel uit te maken van twee faculteiten, en daardoor heb ik de universiteit op verschillende manieren leren kennen. Een paar belangrijke zaken zijn mij opgevallen bij ESL en de Erasmus Universiteit in het algemeen, die ik graag zou willen aankaarten in de Universiteitsraad. Ten eerste vind ik het een probleem dat we bij rechten nauwelijks diep op de stof ingaan; ik begrijp dat dit een beperking is van het deeltijdonderwijs, maar het eenvoudige “stampen” is niet wat ik verwacht van een universitaire studie, vol- of deeltijd. Als universitaire student wil ik altijd kritisch naar de stof kijken, verbanden leggen met de actualiteit en een probleem van verschillende kanten benaderen. Op die manier word je een kritische rechtsgeleerde; op deze manier word ik een meisje dat heel goed Haviltex kan opdreunen, maar niet meer. Ten tweede vind ik het belangrijk dat een universiteit een plek van onderzoek blijft, een plek die reflecteert op wat er gebeurt in de maatschappij en zich hier ook kritisch over uit kan laten. De universiteit is een plek waar kennis wordt vergaard, niet een plek waar je enkel naartoe komt voor een toekomstige goede baan. De Erasmus Universiteit is wat mij betreft te veel gericht op en in dienst van de private sector, terwijl een universiteit juist niet zou moeten schromen tegen de belangen van bedrijven in te gaan. Ten slotte zie ik klimaatverandering als het grootste probleem in de wereld op dit moment, en zet ik graag met passie en doorzettingsvermogen het beleid voort waar afgelopen jaar een medestudent mee is gestart: de universiteit zo groen mogelijk maken, op weg naar zero carbon.

Ik ben enthousiast, kritisch en gemotiveerd, en wil daarom graag onze belangen vertegenwoordigen in de Universiteitsraad. Bedankt voor jouw stem.

Xander Heinhuis

Heinhuis

Mijn naam is Xander Heinhuis. Ik ben een master student criminologie en bachelor student rechten. Ik ben van mening dat het belangrijk is dat er een verbindende factor moet zijn tussen de student en de Universiteitsraad. Belangrijke onderwerpen kunnen op bestuurlijk niveau besproken worden waardoor beleidsaanpassingen ten behoeve van de student een kans hebben. Een meer zichtbare Universiteitsraad is hierbij van cruciaal belang. De student moet centraal staan in de besluitvorming wanneer het de kwaliteit van ons onderwijs betreft!

Digitaal onderwijs werkt kwaliteits bevorderend. Ik wil mij dan ook graag inzetten voor betere digitale faciliteiten. Externe onderzoeksvragen moeten blijvend omarmd worden; hierdoor worden financiële injecties gegeven aan de Universiteit maar ook de kwaliteit van het onderwijs kan hierdoor sterk verbeteren.

In deze kennismaatschappij is het van belang dat de Erasmus Universiteit voorloper blijft in innovatie, onderzoek, en een integrale aanpak bij het vergaren van kennis. Dat kan alleen door buiten de kaders te denken en meer verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven, onderzoek en de student.

Wil jij dat de Universiteitsraad zich meer inzet voor digitalisering, verbinding en kwaliteit van onderwijs? Stem dan op mij!

Evalotte van Wessel

Evalotte Van Wessel

Hoi!

Ik ben Evalotte van Wessel. Ik ben derdejaars rechtenstudent en ben verkiesbaar voor de universiteitsraad volgend jaar! Als faculteitsraadslid dit jaar heb ik gezien wat er op de universiteit moet gebeuren en de nodige vaardigheden opgebouwd om dit te bereiken. Mijn belangrijkste punten zijn:

  • Betere samenwerking tussen de faculteiten en de studieverenigingen
  • Meer praktijkervaring bij de opleidingen
  • Studenten op de hoogte houden van wat er besloten wordt in de raad

Wybe Wildenbeest

Wybe Wildenbeest

Als student werk je hard om na jaren studie, je Bachelor en/of Mastertitel te verwerven. Avonden zwoegen om je tentamens te halen om als volleerd jurist straks de arbeidsmarkt te betreden. Maar dan moet je ook echt iets kunnen. Een titel zegt niets op het moment dat je enkel goed tentamens kunt maken. Er komt meer bij kijken.

Ik vind dan ook dat de EUR is doorgeschoten in het rendementsdenken: betalen voor inzage in een gemaakt tentamen, nabespreking door middel van een webcast en bestuurlijk beroep aantekenen op het moment dat je het oneens bent met de uitslag. Studenten lijken wel een last voor de universiteit.

Met de recente en huidige renovatie van de campus ontstaat het idee dat enkel waarde toekomt aan materiele zaken en onvoldoende aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik vind dat kwalijk.

Het zou naar mijn idee moeten gaan over het verbeteren van wat een student kan. Niet alleen ‘door de hoepel kunnen springen’, maar ook snappen waarom je het juiste antwoord geeft of hoe je de volgende keer jezelf kunt behoeden voor de fout.

Het is hiervoor dat ik mij komende collegejaar actief wil inzetten en ik vraag dan ook jouw stem om dat mogelijk te maken.

Stemmen kan van 18 tot en met 25 april via verkiezingen.eur.nl. Op de eerste en laatste dag van de verkiezingen kun je ook stemmen bij de kraam van de Universiteitsraad in de hal van het Theilgebouw (C).

Wil je als kandidaat toch nog informatie of een foto aanleveren, mail dan naar [email protected].