LET OP: gedurende dit evenement is Nederlands de voertaal. 

Tijdens Geld voor je nier? gaan dr. Frederike Ambagtsheermr. dr. Sjarai Lestrade en dr. Katharina Bauer in gesprek over orgaanhandel. Het mag nu dan illegaal zijn, toch zijn er op meerdere plekken in de wereld mensen die hun nier afstaan voor lage prijzen aan ‘orgaandealers’. Wat als er wel een eerlijke prijs voor organen zou worden betaald? Kan dat een deel van de oplossing voor het tekort aan donornieren oplossen? Is het legaliseren van orgaanhandel wettelijk mogelijk en zo ja, moet het dan op nationaal, Europees of wereldniveau geregeld worden? En is het moreel wenselijk om organen te kunnen verkopen?

Dr. Frederike Ambagtsheer is als criminoloog werkzaam in het Erasmus MC en doet al jaren onderzoek naar orgaanhandel. Ze onderzocht onder meer casussen in Zuid-Afrika en Kosovo en coördineerde het eerste door de Europese Unie gefinancierde project tegen mensenhandel voor het verwijderen van organen.

Mr. dr. Sjarai Lestrade is universitair hoofddocent strafrecht aan de Radboud Universiteit en expert op het gebied van de strafbaarstelling van mensenhandel. Ze is tevens plaatsvervangend rechter bij de Rechtbank Gelderland.

Dr. Katharina Bauer is ethicus bij Erasmus School of Philosophy. In haar werk focust ze op verschillende tradities – van Kant tot poststructuralisme – om bruggen te bouwen tussen academische disciplines en de maatschappij, veelal tegen een achtergrond van haar onderzoek naar fundamentele ethische idealen zoals waardigheid, authenticiteit en autonomie.

More information
Datum: Donderdag 14 maart 2024
Tijd: 19:30 – 21:00 uur (inloop vanaf 19:15 uur)
Locatie: Erasmus Paviljoen, theaterzaal
Moderatie: Lenya Slierendrecht

Ticket informatie
Toegang: gratis, reserveren sterk aanbevolen

Dit programma wordt georganiseerd door de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR), Criminologie In Actie (CIA) en Studium Generale.