Not all candidates have submitted a photo and an English version of their motivation (or in some cases, they didn’t submit a motivation at all). Profiles are sorted based on completeness. For the sake of democracy, EM shows you the Dutch motivation where the English versions are missing. Google Translate comes highly recommended.

Nikola Djankov

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Myself I have always been a key believer of challenging the obvious. We like to call ourselves a sustainable campus. But how much are we really doing for the environment? We like to believe we have created an inclusive society at our beautiful university, but what if the numbers show the opposite? And even if we really come up with a great idea and want to change something – how do we make sure everybody has been heard? All beforementioned questions are questions I have asked myself many times over the past months.

Student participation is a key to continuously improving education. Regardless of whether you are considering casting your vote for me today, I’d like to urge you to at least vote on one of the candidates listed, given the simple fact that without yourself – the student – our role as potential  student representative of the University Council would not be legitimized.

As a student representative for the Erasmus School of Law in the University Council I will be looking at making the University Council more approachable and improving student participation across the board. Everybody has their personal preferences and most likely will care about different things – that is exactly why I want to hear from you all: how can we ensure that Erasmus University Rotterdam remains a place where we can make things happen together?

Xander Heinhuis

Heinhuis

My name is Xander Heinhuis. I am a master student of criminology and bachelor of law student. I believe it is important that there is a connecting factor between the student and the University Council. Important topics can be discussed at the administrative level, which offers successful policy changes for the students. A more visible University Council is therefore of crucial importance. The student must be central in the decision making when it comes to the quality of our education!

Better digital facilities will improve the quality of education. I would therefore like to dedicate myself to better digital facilities. External research questions must be permanently embraced; As a result, financial injections are given to the University, but the quality of education can also improve significantly.

In this society of knowledge, it is important that Erasmus University remains a frontrunner in innovation, research and an integrated approach to the acquisition of knowledge. This can only be done by thinking outside the box and by making more connections between business, research and the student.

Do you want the University Council to focus more on digitalization, connecting and quality of education? Then vote for me!

Daniël Adu

Daniel-Adu-Universiteitsraad-kandidaat-ESL

Beste EUR-medestudenten en –medewerkers. Graag stel ik mezelf aan u voor: ik ben Daniël Adu, 23 jaar, wonende in ’s-Gravenhage maar afkomstig uit een stad in het Bourgondische zuiden (Breda). Ik studeer Rechten (Bachelorjaar 2) in combinatie met een aantal nevenactiviteiten.

Tijdens de verkiezingen van de Universiteitsraad zal het begrip ‘studentenparticipatie’ centraal staan. Dit begrip is noodzakelijk voor een goed functionerend onderwijsinstituut en het biedt een platform voor discussie tussen de studenten, de medewerkers en het onderwijsbestuur. Studentenparticipatie heeft eveneens een stempel gezet op mijn studentenleven. Zo heeft het begrip geleid tot de oprichting van s.v. BE Adam (2015) – de eerste studievereniging van Bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Als schakel tussen de betrokken partijen, heb ik kunnen bijdragen aan het HvA-studiegemeenschap, dat inmiddels is uitgegroeid tot 20 verenigingen.

De Erasmus Universiteit blijft zich ontwikkelen. Vraagstukken zoals ‘voldoet het onderwijs nog aan de academische standaarden?’ en “sluit het huidige onderwijs nog wel aan bij de trends van het beroepenveld?” moeten daarom voortdurend opnieuw worden beantwoord. De inbreng van studenten is daarbij cruciaal. Hiervoor wil ik, als wellicht uw aankomende studentvertegenwoordiger namens de ESL, mezelf inzetten voor onder meer:

  • Beter academisch onderwijs dat o.a. in lijn is met de digitalisering en de internationalisering;
  • Meer ruimte voor nevenactiviteiten ter bevordering van de zelfontwikkeling en de positie op de arbeidsmarkt;
  • Transparantie vanuit de Universiteitsraad naar de studenten toe voor meer openbaarheid en participatie.

Mijn ervaring in medezeggenschapsraden en mijn onafhankelijke houding kunnen bijdragen aan een sterke Universiteitsraad. Ik vraag hiervoor slechts uw stem en uw betrokkenheid!

Nanne van Doorn

vandoorn

Mijn naam is Nanne van Doorn en ik studeer nu al bijna twee jaar rechten naast mijn andere studie, University College. Ik ben rechten gaan studeren omdat ik graag belangrijke veranderingen teweeg wil brengen in de maatschappij, en rechtsgeleerdheid mij de handvatten biedt.

Als deeltijdstudent heb ik het voorrecht deel uit te maken van twee faculteiten, en daardoor heb ik de universiteit op verschillende manieren leren kennen. Een paar belangrijke zaken zijn mij opgevallen bij ESL en de Erasmus Universiteit in het algemeen, die ik graag zou willen aankaarten in de Universiteitsraad. Ten eerste vind ik het een probleem dat we bij rechten nauwelijks diep op de stof ingaan; ik begrijp dat dit een beperking is van het deeltijdonderwijs, maar het eenvoudige “stampen” is niet wat ik verwacht van een universitaire studie, vol- of deeltijd. Als universitaire student wil ik altijd kritisch naar de stof kijken, verbanden leggen met de actualiteit en een probleem van verschillende kanten benaderen. Op die manier word je een kritische rechtsgeleerde; op deze manier word ik een meisje dat heel goed Haviltex kan opdreunen, maar niet meer. Ten tweede vind ik het belangrijk dat een universiteit een plek van onderzoek blijft, een plek die reflecteert op wat er gebeurt in de maatschappij en zich hier ook kritisch over uit kan laten. De universiteit is een plek waar kennis wordt vergaard, niet een plek waar je enkel naartoe komt voor een toekomstige goede baan. De Erasmus Universiteit is wat mij betreft te veel gericht op en in dienst van de private sector, terwijl een universiteit juist niet zou moeten schromen tegen de belangen van bedrijven in te gaan. Ten slotte zie ik klimaatverandering als het grootste probleem in de wereld op dit moment, en zet ik graag met passie en doorzettingsvermogen het beleid voort waar afgelopen jaar een medestudent mee is gestart: de universiteit zo groen mogelijk maken, op weg naar zero carbon.

Ik ben enthousiast, kritisch en gemotiveerd, en wil daarom graag onze belangen vertegenwoordigen in de Universiteitsraad. Bedankt voor jouw stem.

Evalotte van Wessel

Van-Wessel

Hoi!

Ik ben Evalotte van Wessel. Ik ben derdejaars rechtenstudent en ben verkiesbaar voor de universiteitsraad volgend jaar! Als faculteitsraadslid dit jaar heb ik gezien wat er op de universiteit moet gebeuren en de nodige vaardigheden opgebouwd om dit te bereiken. Mijn belangrijkste punten zijn:

  • Betere samenwerking tussen de faculteiten en de studieverenigingen
  • Meer praktijkervaring bij de opleidingen
  • Studenten op de hoogte houden van wat er besloten wordt in de raad

Wybe Wildenbeest

wildenbeest

Als student werk je hard om na jaren studie, je Bachelor en/of Mastertitel te verwerven. Avonden zwoegen om je tentamens te halen om als volleerd jurist straks de arbeidsmarkt te betreden. Maar dan moet je ook echt iets kunnen. Een titel zegt niets op het moment dat je enkel goed tentamens kunt maken. Er komt meer bij kijken.

Ik vind dan ook dat de EUR is doorgeschoten in het rendementsdenken: betalen voor inzage in een gemaakt tentamen, nabespreking door middel van een webcast en bestuurlijk beroep aantekenen op het moment dat je het oneens bent met de uitslag. Studenten lijken wel een last voor de universiteit.

Met de recente en huidige renovatie van de campus ontstaat het idee dat enkel waarde toekomt aan materiele zaken en onvoldoende aan de kwaliteit van het onderwijs. Ik vind dat kwalijk.

Het zou naar mijn idee moeten gaan over het verbeteren van wat een student kan. Niet alleen ‘door de hoepel kunnen springen’, maar ook snappen waarom je het juiste antwoord geeft of hoe je de volgende keer jezelf kunt behoeden voor de fout.

Het is hiervoor dat ik mij komende collegejaar actief wil inzetten en ik vraag dan ook jouw stem om dat mogelijk te maken.

You may vote from 18 to 25 April at the elections website verkiezingen.eur.nl. On the first and last day of the elections you will also be able to vote at the booth of the University Council in the hall of the Theil building (C).

If you’re a candidate and still want to supply a motivation or a photo, please email [email protected].