Bij het maken van deze website is alle zorgvuldigheid betracht. EM is niet aansprakelijk voor het feit dat de inhoud na verloop van tijd verouderd is, en daardoor niet meer kloppend met de huidige situatie. EM is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. Hergebruik van artikelen mag alleen met toestemming van de hoofdredactie en met bronvermelding naar deze website. Het eigendomsrecht c.q. copyright van de artikelen op deze website van en van alle inhoud daarvan, berust bij EM tenzij anders vermeld in de informatie zelf.