Eindejaarsquiz_2021 – Esther Dijkstra
Beeld door: Esther Dijkstra