In de aanloop naar het pro-Palestijns protest, dat donderdag 16 mei op de campus zou plaatsvinden, schreven acht leden (studenten en medewerkers) van de Universiteitsraad een brief aan het College van Bestuur waarin zij hun zorgen uitspraken over de veiligheid tijdens het protest voor de overige campusbezoekers en dat de protesten mogelijk de lopende verkiezingen van de Universiteitsraad zouden verstoren.

Hoewel de brief op persoonlijke titel geschreven was, vond een van de ondertekenaars, studentraadslid Linquendo van der Klooster van Liberi Erasmi, het wel zo chic om de brief ter informatie voor te leggen aan de raadsvoorzitter, Ivonne Cune-Noten.

Er stond niet bij vermeld dat de brief vertrouwelijk was, en Cune-Noten interpreteerde de brief als een ingekomen stuk. Zij legde deze voor aan het presidium van de raad, die onder andere de agenda van de raad samenstellen. In het presidium zitten vier raadsleden, studenten Cagla Altin en Nawin Ramcharan en medewerkers Pedro van Gessel en Aleid Fokkema. Het presidium zette (in afwezigheid van Ramcharan) de brief op de agenda voor de volgende vergadering. Daarmee werd de brief, inclusief de namen van de ondergetekenden, ook openbaar gemaakt via het raadsdocumentensysteem van de Erasmus Universiteit.

Vertrouwelijk

Toen Van der Klooster dit ontdekte, zocht hij contact met Cune-Noten om uit te leggen dat de brief in vertrouwen was gedeeld en niet als ingezonden stuk. Cune-Noten wilde niet op eigen houtje beslissen om de brief van de agenda te halen, aangezien het presidium al had besloten het stuk op de agenda te zetten. Ze vroeg het presidium om opnieuw te stemmen of het stuk op de agenda moest. Dat besloot om de beslissing over te laten aan de raadsvergadering van 21 mei.

Een van de leden van het presidium, studentraadslid Cagla Altin van de partij Erasmus Alliance, besloot vervolgens de – op dat moment al openbare – brief te verspreiden in verschillende studiechatgroepen en tenminste één groep voor pro-Palestijnse activisten.

‘Schandalig’

Het handelen van Altin leidde tot veel onrust bij de ondertekenaars van de brief. Nawin Ramcharan (Liberi Erasmi) zou Altin de vrijdag voor de vergadering ‘bedreigd’ hebben. Volgens haar zei hij in een digitale vergadering van het presidium: “Jij hebt een groot probleem als ik jou de volgende keer tegenkom, heel simpel.” Ramcharan herinnert zijn woorden iets anders: “Jij hebt een groot probleem met mij.” Daarmee naar eigen zeggen vooruitlopend op de motie van wantrouwen die hij tegen haar in wilde dienen.

Tijdens de raadsvergadering op 21 mei ontstak staflid Emese von Bóné, een van de ondertekenaars, in woede. Zij noemde het ‘schandalig’ dat de brief was gedeeld in een activistische chatgroep en verliet voortijdig de vergadering. De voorzitter schorste de vergadering vervolgens enkele minuten.

Krachttermen

In die pauze liepen de emoties verder op: meerdere raadsleden verhieven hun stem en er werden enkele krachttermen geuit. Na de hervatting las Ramcharan een motie van wantrouwen voor tegen Altin, waarin hij haar verweet dat ze de brief ‘bewust verspreid’ had onder studenten en activisten. Ook verweet hij Altin dat ze voor de verkiezingen raadsleden van andere partijen uit studiechats had verwijderd.

Hij eiste in de motie excuses van haar tegenover de betrokken raadsleden, een aanscherping van de gedragsregels van de raad en hij verlangde een melding van de raad bij de ombudsman voor verder onderzoek. Tijdens het voorlezen van de motie verliet ook Altin uit protest de zaal. De motie werd vervolgens met een nipte meerderheid verworpen.

Input verzamelen

Protest Palestina Israel oorlog war Rotterdam_15_Tyna Le

Lees meer

Universiteitsraad wil dat CvB banden met Israël ‘heroverweegt’

De Universiteitsraad heeft het College van Bestuur schriftelijk gevraagd de banden met…

Cagla Altin heeft EM in eerste instantie schriftelijk en later mondeling toelichting gegeven op de aantijgingen in de motie. Altin zegt eerder dit jaar ‘doelwit te zijn geweest van onterechte framing, bedreiging en beledigingen door raadsleden’ toen een conceptbrief van haar partij (over de banden van de universiteit met Israël) gelekt werd. “Ik ben daarna persoonlijk bedreigd vanuit diverse hoeken. Dit was een zeer stressvolle periode die ik samen met de afdeling Integrale Veiligheid van de Erasmus Universiteit heb doorlopen.” Het is nooit opgehelderd wie die brief lekte.

Ze verspreidde de brief over het protest van 16 mei in WhatsAppgroepen ‘om input te verzamelen’ voor haar werk als raadslid, schrijft ze. “Als raadslid is het mijn taak om input te vergaren van mijn achterban, iets wat ik vaker doe door middel van dialoog met studenten.” De brief was op het moment van delen bovendien al officieel openbaar gemaakt via de raad, dus van lekken is volgens haar geen enkele sprake.

Over het verwijderen van raadsleden uit studiechatgroepen schrijft ze: “Ik ben geen verkiesbare kandidaat, waardoor het beheer van studiechats geen onderdeel uitmaakt van een campagnestrategie. Deze stap heb ik niet ondernomen in mijn hoedanigheid als raadslid, maar als beheerder van studiechats.” Volgens Altin is het niet de bedoeling dat de groepen gespamd worden met campagneberichten, maar hadden raadsleden de kans om een verzoek in te dienen bij de groepsbeheerders om toch campagneberichten te mogen delen, en dit hebben sommige raadsleden ook gedaan.

Veel te politiek

Von Bóné vertelt dat ze de brief niet ondertekende om een politiek standpunt in te nemen, maar ‘puur vanwege de veiligheid op de campus’. “We hadden net gezien hoe er rellen uitbraken in Amsterdam. Als het dan misgaat bij ons, vraagt iedereen zich af waarom de U-raad niks gedaan heeft.” Dat Altin de brief deelde in een Whatsappgroep van demonstranten noemt ze ‘in strijd met de code of conduct van de U-raad’. “Dat doe je niet!”

De medewerker van de Erasmus School of Law vindt de sfeer in de raad ‘veel te politiek’ geworden. Von Bóné: “We bespreken politieke conflicten waar ook het Internationaal Strafhof zich over buigt. Dit soort dingen kunnen wij helemaal niet oplossen. We zijn een medezeggenschapsorgaan, dat betekent dat we ons moeten bezighouden met de inhoud van de universiteit. Er komen bijvoorbeeld flinke bezuinigingen aan!”

universiteitsraad-verkiezingen

Lees ook

Liberi wint verkiezingen, OUR Erasmus hoogste nieuwe binnenkomer

De Universiteitsraadsverkiezingen zijn een groot succes geworden voor studentenpartij…

Lees 17 reacties