Welke medewerkers hebben contact met groeperingen als Students for Palestine, Scholars for Palestine, Nederlands Palestina Komitee en Plant een Olijfboom? Het CIDI wil het weten van de Universiteit Leiden.

Het CIDI wil ook inzage in alle samenwerkingsverbanden, uitwisselingscontracten en correspondentie van de afgelopen tien jaar met ‘organisaties, individuen en entiteiten’ in het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Rusland en China, ‘voor zover deze landen, volgens Human Rights Watch en Amnesty International, de mensenrechten schenden’.

Dubbele moraal

Het centrum doet een beroep op de Wet open overheid. Het Woo-verzoek is volgens het CIDI ‘ingegeven’ door de oprichting van een ethische commissie die de banden van de Universiteit Leiden met Israëlische universiteiten onder de loep gaat nemen. Ook heeft de universiteit een uitwisselingsprogramma met twee Israëlische universiteiten bevroren.

Human Rights Watch en Amnesty wijzen consequent op schendingen van de mensenrechten in de oorlog in Gaza. Als de universiteit zich daar iets van aantrekt, is er volgens het CIDI sprake van een dubbele moraal.

De mensenrechten worden immers ook geschonden in China, Oman, Saoedi-Arabië en Turkije, waar de universiteit eveneens banden mee heeft. “Toch legt het College van Bestuur, mogelijk uit angst voor pro-Palestijnse actievoerders, alleen de samenwerkingsrelaties met Israëlische instellingen tegen de meetlat.”

The Rights Forum

Eerder heeft The Rights Forum, een pro-Palestijnse mensenrechtenorganisatie, bij de Nederlandse universiteiten een Woo-verzoek ingediend om inzicht te krijgen in de banden met organisaties die ‘steun voor de staat Israël propageren’. Daartoe behoort ook het CIDI. Bij negen universiteiten loopt deze procedure nog.

Dat verzoek ging overigens niet om de contacten van individuele medewerkers, maar om institutionele banden. Het verzoek van het CIDI gaat verder. Het centrum vraagt om ‘alle relaties van medewerkers’ en ‘correspondentie met individuen’.

Het is afwachten of het CIDI alles krijgt wat het vraagt. In de Woo zijn diverse uitzonderingsgronden opgenomen, waaronder ‘de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer’.

Palestina protest Den Haag Universiteit Leiden Wijnhaven 16052024_8_Tyna Le

Lees meer

Banden met Israël verbreken? Dijkgraaf is tegen

Moeten universiteiten hun banden met Israël verbreken? Studenten demonstreren daar al…

Lees 2 reacties