Hij heeft geen medische beperking, erkent hij ruiterlijk, maar netjes schrijven levert zoveel stress en tijdnood op dat hij zijn tentamens niet goed afkrijgt. Ook denkt hij dat docenten hem minder punten geven: ze kunnen zijn antwoorden niet lezen. Kan de universiteit hem geen laptop beschikbaar stellen voor zijn tentamens? Of kan hij anders iets meer tijd krijgen?

Geen voorbeeld

Desgevraagd bekijkt de examencommissie van de Leidse universiteit eerst een oud tentamen Inleiding Recht van de student. Daarop ziet de commissie ‘geen opmerkingen van correctoren waaruit blijkt dat antwoorden onleesbaar waren’. Bij welk vak had zijn handschrift hem eigenlijk de das om gedaan? De student kon de examencommissie daarvan geen voorbeeld geven.

Ook het college van beroep voor de examens van de universiteit is niet te vermurwen. “Het handschrift is niet onleesbaarder dan dat van de gemiddelde student en daarom is geen sprake van een bijzondere omstandigheid.”

bedrijfskunde appgroep tentamen fraude

Lees meer

‘Grootschalige fraude’ bij tentamen International Business Administration

Studenten zouden elkaar tijdens het tentamen op 9 juni hebben geholpen via WhatsApp.

Geldgebrek

Bij de Raad van State betoogt de student dat zijn geval wel degelijk bijzonder is. Hij komt ‘uit een niet-academisch milieu en een minder welgesteld gezin’. Vanwege geldgebrek wil hij zijn studie in twee jaar halen.

Wat dat met zijn hanenpoten te maken heeft ziet de Raad van State niet. Dat hij er lagere cijfers mee haalt heeft hij ook niet aangetoond. Hij zal zijn tentamens moeten blijven schrijven.