De studenten uiten in de brief, die ook te ondertekenen is, hun verontwaardiging over de ‘hypocriete stilte van de Erasmus Universiteit over de Israëlische bezetting van Palestina’ en de acties van Israël tegen de Palestijnen, die zij als genocide beschouwen. Ze beschuldigen de universiteit ervan actief samen te werken met de Israëlische staat, via onder andere banden met de Universiteit van Tel Aviv, die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van wapensystemen.

'Net als bij Oekraïne'

De brief is ondertekend door de EUR4Palestine Coalition, wat een samenwerking is tussen OccupyEUR, Erasmus School of Colour, Palestine Solidarity Rotterdam en EUC Collxctive. In de brief benadrukt de coalitie het recente geweld in de Palestijnse gebieden en roept het op tot solidariteit en verantwoording. Het veroordeelt de historische onrechtvaardigheden waarmee de Palestijnen te maken hebben gehad en bekritiseert westerse leiders voor hun steun aan het ‘recht op zelfverdediging’ van Israël. De studenten betogen dat hun universiteit niet neutraal mag blijven bij het geweld en een standpunt moet innemen, zoals de EUR dat ook deed bij de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

(tekst gaat verder onder het blok)

20231017 teach-in palestina Sanders foto Wouter Holleman (7)

Lees meer

Steun voor Palestina tijdens teach-in in Sandersgebouw

Uit steun voor Palestina vond er vrijdag een teach-in plaats in het Sandersgebouw.…

De studentengroeperingen roepen de universiteit gezamenlijk op om ‘ondubbelzinnig de oorlogsmisdaden van Israël te veroordelen’, ‘een academische boycot van Israëlische samenwerkingsverbanden in te voeren’, ‘academische partners aan te sporen hetzelfde te doen’, en ‘onvoorwaardelijke solidariteit te tonen met Palestijnse geleerden, studenten en medewerkers’. Ze dringen er bij studenten en medewerkers op aan om zich bij hun zaak aan te sluiten.

Reactie College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft schriftelijk gereageerd op de eisen van EUR4Palestine. “Juist in deze tijd dat mensen tegenover elkaar staan en dat dwingende meningsvorming leidt tot polarisatie, is het een verantwoordelijkheid van een universiteit om te laten zien dat het mogelijk is om respectvolle, menswaardige discussies te hebben en om oog en oor te hebben voor gevoelens en uitingen”, schrijven Annelien Bredenoord, Ed Brinksma en Ellen van Schoten in het gezamenlijke statement.

“Dat zal af en toe ook zeker kunnen leiden tot oncomfortabele momenten. Dat mag ook. Wat niet mag, is dat het onveilig wordt. Voor niemand. Deze manifestatie (de teach-in op vrijdagmiddag, red.) hebben we gezien als een uiting van die gevoelens waarbij belangrijk was dat deze respectvol zou verlopen. Discriminatie, intolerantie, uitsluiting, opruiing en haat zaaien zijn niet toegestaan. Daar zijn we zeer alert op. Collega’s van Veiligheid zijn aanwezig bij de bijeenkomst en blijven aanwezig tot die is afgelopen. Als er grenzen worden overschreden, treffen we maatregelen. Uitgangspunt is dat de EUR een veilig plek is en blijft voor iedereen.” Op moment van schrijven stonden de leden van EUR4Palestine op het punt om het gebouw te verlaten.

Lees 6 reacties