De duurzaamheidsdialogen zijn een indirect gevolg van de OccupyEUR-bezettingen van afgelopen jaar. Tussen de bezettingen door riep het College van Bestuur in januari de klimaatnoodtoestand uit. Daarom houdt elke faculteit een dialoog over duurzaamheid, georganiseerd vanuit het Design Impact Transition-team. Dinsdag bij de Erasmus School of Law was de eerste editie.

In de kanariegele foyer van het gebouw van Erasmus Enterprise verzamelden zich zo’n vijftig belangstellenden, voornamelijk docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel. Er waren twee studenten, die er namens faculteitsvereniging JFR bij waren.

Schietincident

Decaan Harriët Schelhaas stond bij de opening stil bij de schietincidenten bij het Erasmus MC, waarbij ze benadrukte dat ‘we ons tegen dit soort zaken niet kunnen wapenen, en eigenlijk ook niet willen wapenen’. Ook bedankte ze alle deelnemers en de organisatoren voor hun aanwezigheid en inzet.

Daarna legde dagvoorzitter Malou van Hintum uit wat de bedoeling was. Eerst een kort gesprek, daarna richting de statafels om in groepjes te praten over duurzaamheidsinitiatieven op het gebied van onderwijs, onderzoek of bedrijfsvoering. De aanwezigen schreven eerst hun eigen ideeën op een A4’tje, voegden die vervolgens samen met het idee van een collega. Later werden die in een groep besproken om tot een paar concrete beleidsideeën te komen. Die schreven ze dan op grote vellen op de muur met eventuele pijnpunten erbij.

Weg met het kerstpakket

SUSTAINABILITYDIALOGUES_ESL_groupwork_ 03.10.23_Tyna Le
Na een korte introductie en discussie gingen de deelnemers in groepjes uiteen om te brainstormen. Beeld door: Tyna Le

Voor die vier stappen kregen de deelnemers volgens het ‘1-2-4-all’-principe respectievelijk 2, 3 en 4 en 8 minuten. Elke ronde werd beëindigd met een ferme klap tegen een klankschaal, dus er was geen tijd voor lanterfanten. Dat bleek geen probleem. Terwijl bij het groepje ‘bedrijfsvoering’ de ideeën gelijk heel concreet werden (‘lichten eerder uit’, ‘geen papier meer’, ‘weg met het kerstpakket’) gingen ze bij het onderwerp ‘onderzoek’ wat meer richting het filosofische (‘eerst goed de discussie voeren over waar we heen willen’, ‘laten we al het duurzaamheidsonderzoek samenbrengen’).

De mensen in de onderwijsgroep waren het snel eens: duurzaamheid dient een vast onderdeel te worden van het bacheloronderwijs. Ook hier werden de voorstellen snel concreet: ‘Zorg dat één op de acht casussen die studenten krijgen voorgelegd over duurzaamheid gaat.’

Enablers of big business

Bij een aantal aanwezigen leefde de vrees voor de conservatieve collega: ‘Mensen willen niet’, viel er op meerdere papiervellen te lezen. Ook in de zaal was er wel verschil in de mate van activisme. De ene docent omschreef de rol van juristen als ‘enablers of big business’ en pleitte voor een bredere taakopvatting, waarbij juristen hun CEO’s gaan uitleggen wat de morele consequenties zijn van hun keuzes en niet alleen wat de randen of de mazen van de wet zijn. Een andere docent had juist het gevoel dat hij nog onvoldoende van duurzaamheid wist om studenten er over te doceren, en wilde zich vooral eerst meer verdiepen.

Brede consensus leek er te bestaan over de breedte van het te behandelen onderwerp: duurzaamheid gaat niet alleen over klimaat of milieu, maar ook over sociale ongelijkheid en andere Sustainable Development Goals, vonden de aanwezigen.

Focus op bedrijfsleven

Na afloop van de brainstorm werden de vellen papier opgehaald. Hoogleraar Liesbeth Enneking kon de zaal nog niet exact vertellen wat de volgende stappen zijn, maar beloofde dat alle ideeën en voorstellen zouden worden uitgewerkt en besproken. Ook gaan de ideeën richting het College van Bestuur en de thought leaders van de duurzaamheidsdialogen, zodat ze gedeeld kunnen worden met de andere faculteiten.

Bij elke dialoog probeert het College van Bestuur aanwezig te zijn. Annelien Bredenoord was er vandaag vanaf het begin bij en ‘luistert, praat mee en neemt ideeën mee’ naar het CvB, vertelde ze. Ze zag een ‘energieke, kritische discussie’. “De missie van de faculteit is ‘where law meets business’ dus het is goed dat we erop focussen dat onze juristen in die bedrijven aan duurzaamheid gaan bijdragen. Daarnaast ben ik gewoon ontzettend blij dat we van start zijn met de dialogen. Ik zie ernaar uit om deze discussie met elkaar te voeren.”

Elke faculteit is tussen nu en eind november aan de beurt voor een dialoog. Ook zijn er drie plenaire sessies gepland. De eerste daarvan, op 23 oktober, gaat over de samenwerking met de fossiele industrie. De eerstvolgende dialoog zou op 12 oktober bij het Erasmus MC zijn, maar die gaat vanwege de recente gebeurtenissen niet door.

Sustainability-dialogues-discussie- klimaat-climate-fossil_Femke Legué

Lees meer

De universiteit moet haar duurzaamheidsaanpak fundamenteel herzien

De universiteit zou een voorbeeld moeten nemen aan de opzet van het IDEA Centre voor haar…