In het voorjaar hebben de vakbonden en universiteiten een nieuwe cao gesloten met een loonsverhoging van 9 procent. Ook krijgen medewerkers vaker een vast contract.

Gemor

Het leidt onder bestuurders en managers tot gemor, zeker als er financiële tegenvallers zijn. De Rijksuniversiteit Groningen bijvoorbeeld voorziet problemen door lagere studentenaantallen, een hogere energierekening én de nieuwe cao.

Die nieuwe cao kost de RUG 44 miljoen euro, terwijl de hogere Rijksbijdrage maar ongeveer de helft daarvan zou compenseren. “Het verschil moet dus elders worden gevonden”, zegt collegevoorzitter Jouke de Vries tegen universiteitsblad UKrant. “De toekomst ziet er niet rooskleurig uit.”

Dat geldt ook voor enkele faculteiten in Leiden. Geesteswetenschappen houdt rekening met een gat op de begroting van 2,7 miljoen euro. “We hebben te maken met teruglopende studentenaantallen, loonstijgingen door de nieuwe cao, inflatie en minder promoties”, zegt decaan Mark Rutgers tegen universiteitsblad Mare.

Niet chique

Maar de vakbonden op hun beurt zijn verontwaardigd over de insinuatie dat de cao de oorzaak van de problemen zou zijn. “Het is niet waar en het leidt tot onrust onder medewerkers”, zegt FNV-bestuurder Sander Wesdorp.

De universiteiten hebben unaniem ingestemd met de cao, zegt hij. “Ze hebben er ja tegen gezegd. Ze krijgen er van de overheid ook compensatie voor. Dan moet je de cao niet als excuus voor bezuinigingen gebruiken.”

De vier betrokken vakbonden FNV, AOb, CNV en FBZ hebben samen een reactie geschreven. Dat sommige werkgevers nu gaan klagen, is volgens hen ‘niet bepaald chique’. Ze wijzen erop dat de werkgevers unaniem akkoord zijn gegaan met de cao.

Verschillende gevolgen

Het is overigens niet openbaar hoeveel ‘loonruimte’ de universiteiten van de overheid krijgen, dus het valt ook niet te controleren of de universiteiten een punt hebben. De vakbonden spannen momenteel een rechtszaak aan om openbaarheid af te dwingen.

Werkgeversorganisatie UNL reageert laconiek. De lonen konden inderdaad stijgen, zegt een woordvoerder, maar: “De cao gaat over de gehele sector. Hoe universiteiten hun middelen verder verdelen binnen de instelling en wat de gevolgen daarvan zijn, kan natuurlijk verschillen.”

Lees 2 reacties