Nederlandse studenten wonen steeds minder vaak op kamers. Sinds de invoering van het leenstelsel in 2015 is het aandeel uitwonende Nederlandse studenten afgenomen van 53 naar 44 procent.

Hoge huren

Voor bijna de helft van de thuiswonende studenten zijn de hoge kamerhuren de belangrijkste reden om niet op kamers te gaan, blijkt uit de nieuwe Landelijke Monitor Studentenhuisvesting. Maar nu de basisbeurs weer is ingevoerd zal de vraag weer snel groeien, verwacht Kences, de brancheorganisatie van sociale studentenhuisvesters.

Het tekort aan studentenwoningen is sinds vorig jaar gedaald van 27.000 naar 23.700, maar in 2030 zal het naar verwachting weer zijn opgelopen naar 39.700 à 56.800. Alle reden dus om flink te blijven bouwen, vindt Kences.

Krappe woningmarkt

Het totale aantal uitwonende studenten in Nederland is overigens wel gestegen ten opzichte van 2015-2016. Dat komt doordat Nederland nu veel meer internationale studenten telt, die bijna allemaal op kamers wonen. Van alle 754.500 studenten in Nederland, dus inclusief internationale studenten, zijn er nu 400 duizend uitwonend.

In Amsterdam, Delft, Eindhoven, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Den Bosch, Utrecht en Zwolle is de woningmarkt voor studenten momenteel het krapst.

Rotterdam is duur

De woonlasten zijn in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag hoger dan gemiddeld. Zo kost een kamer met gedeelde voorzieningen in Rotterdam gemiddeld 550 euro per maand, terwijl dat in Leiden bijvoorbeeld maar 460 euro is.

studentenhuis fietsen kamers

Lees meer

Studenten eisen 75.000 extra kamers voor 2030

Studentenorganisaties, waaronder Rotterdamse Kamer van Verenigingen, roepen de politiek…

Lees 2 reacties