Vanwege de hoge energiekosten kregen gezinnen met een laag inkomen afgelopen jaar een energietoeslag van 1.300 euro, maar gemeenten zouden studenten daarvan mogen uitzonderen. In allerlei rechtszaken gingen gemeenten echter onderuit en moesten ze studenten alsnog een toeslag toekennen.

Bij de komende energietoeslag heeft minister Schouten van Armoedebeleid alsnog een regeling voor studenten voorzien. Als ze ervoor in aanmerking komen, krijgen ze 400 euro via studiefinancier DUO.

Het kabinet geeft dat bedrag eenmalig aan uitwonende studenten met een basisbeurs die daarnaast een aanvullende beurs krijgen. De gedachte: deze studenten kunnen minder op hun ouders terugvallen als ze in de problemen komen met hun energierekening.

De verwarming blijft bij veel studenten voorlopig nog uit.

Lees meer

Raad van State kritisch over uitsluiting studenten van energietoeslag

Het kabinet wil iedereen met een laag inkomen dit jaar opnieuw een energietoeslag geven,…

Gift

“Het gaat dan om een gift”, aldus het kabinet. “Hiermee doet het wetsvoorstel recht aan enkele rechterlijke uitspraken over het recht van studenten op energietoeslag en het advies van de Raad van State op dit punt.” De peildatum ligtwaarschijnlijk in oktober: wie in november op kamers gaat, vist dan achter het net.

Het wetsvoorstel trekt dus geen geld uit voor studenten die komend studiejaar geen recht meer hebben op de basisbeurs en alleen nog kunnen lenen. “Van deze studenten, die langer over hun studie doen dan de tijd die hiervoor staat, weet DUO niet of zij uitwonend zijn”, is de verklaring, “omdat deze informatie voor de toekenning van de lening niet relevant is.”

Misschien gaat daar nog iets aan veranderen. “Het kabinet doet de komende periode een ultieme poging om uit te zoeken hoe het de studenten die dat nodig hebben tegemoet kan komen voor de gestegen energiekosten.”

energietoeslag-energie-stroom-gas-electriciteit_Femke-Legue.jpg

Lees meer

Gemeente Rotterdam gaat tegen advies in en sluit studenten uit van energietoeslag

De gemeente Rotterdam blijft bij haar besluit: studenten krijgen geen energietoeslag. De…

Studentenvakbond

De Landelijke Studentenvakbond is geschrokken van het voorstel, zegt voorzitter Elisa Weehuizen. “We dringen al maanden aan op een goede aanpak voor studenten, maar dit zijn echt kruimels tegen de verhongering. Het gaat om een veel lager bedrag dan andere minima krijgen. Wederom worden studenten gekort, alleen maar omdat ze ingeschreven staan bij een onderwijsinstelling.”

Het gaat volgens haar om honderdduizend van de achthonderdduizend studenten, en dat vindt ze te weinig. De vakbond zal gewoon rechtszaken blijven voeren, kondigt ze aan. “We hebben het ministerie aangeboden om te helpen zoeken naar een oplossing, maar we zijn in de gesprekken niet meegenomen. Dan moeten we de oplossing maar in de rechtbank zoeken.”

Stijgende-energiekosten-gasprijzen-1-Migle-Alonderyte-2

Lees meer

Rotterdamse studenten eisen energietoeslag via de rechter

Rotterdamse studenten stappen naar de rechter omdat zij de energietoeslag mislopen. Ze…