“Waarom nemen we niet sneller acties om duurzaamheidsproblemen op te lossen? We weten toch waar we naartoe willen?”, vroeg docent en onderzoeker Jilde Garst retorisch aan de halfgevulde zaal. Ze was tijdens de opening van de Sustainability Days een van de sprekers en riep op tot een interdisciplinaire aanpak van duurzaamheid. “Het is niet makkelijk, maar we moeten een common ground vinden om de vraagstukken samen op te lossen.”

In gesprek blijven

Voorafgaand aan de lezing van Garst sprak rector magnificus Annelien Bredenoord. “In deze snel veranderende wereld verwacht de samenleving betrokkenheid van ons, de universiteit, om samen complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken”, zei ze. “Het tempo waarin we de uitdagingen oplossen moet ook hoger, daarom gaan we beginnen aan een versneld duurzaamheidsprogramma.” Ze riep verder op om met elkaar in gesprek te blijven. “Alleen samen boeken we resultaat. Dus blijf praten met elkaar, vooral met degenen die het niet met je eens zijn, want wanneer we elkaar proberen te begrijpen, dan komen er frisse nieuwe inzichten.”

Klimaatneutrale universiteit

Program Manager Sustainability Mariecke van der Glas en Marcel van Oosterhout van Erasmus Centre for Data Analytics gaven een korte presentatie over waar hun organisatie mee bezig is. “Is het ambitieuze doel van de universiteit om klimaatneutraal te zijn in 2024 realistisch? Gaan we dat behalen?”, vroeg een student tijdens het panelgesprek met de drie sprekers.

Opening Sustainability Days-panelgesprek-foto door Melis
Panelgesprek met (van links naar rechts) Jilde Garst, Marcel van Oosterhout en Mariecke van der Glas Beeld door: Melis Zavlak

Om de CO2-afdruk te berekenen gebruikt de universiteit de methode van Green House Gas Protocol, legde Van der Glas uit. De berekening wordt verdeeld in drie categorieën, namelijk directe en indirecte uitstoot binnen de organisatie en de emissies die ontstaan uit bronnen die niet beheerd worden door de organisatie. “Wat betreft de directe en indirecte CO2-uitstoot binnen de organisatie ben ik er zeker van dat we het gaan behalen. Nu zijn we bezig met het verminderen van de emissies die niet direct worden beheerd door de universiteit, zoals zakenreizen, studentmobiliteit en eten, omdat op dit vlak nog veel te winnen is.”

OccupyEUR

Hub-voorzitter Polderman begon over het Occupy-protest als hij het panelgesprek inleidde. “Dinsdag was een heftige dag waarop protesterende studenten door de politie zijn opgepakt. Dat betekent dat er nog veel werk aan de winkel is.”

“Hoe de universiteit het OccupyEUR-protest beëindigde is een donkere schaduw die over dit evenement hangt”, zegt hij na de opening. “Ik heb afgelopen weken de universiteit proberen te overhalen om dit protest vredig op te lossen, net als op andere universiteiten. Het is voor mij een teleurstelling dat de universiteit de overnachting van OccupyEUR niet kon toestaan. Dat het bestuur wil wachten met beslissingen nemen totdat we een bredere dialoog houden, kan ik begrijpen. Maar geweld en politie afsturen op een vreedzaam protest, dat snap ik niet.” De Sustainability Hub staat voor alle studenten, benadrukt Polderman. “We hebben brede verantwoordelijkheid om iedereen te faciliteren. Ik ben het niet altijd mee eens met OccupyEUR, maar ik ben zeker voor het toelaten van vreedzaam protest. Dat vind ik heel belangrijk.”

occupyeur arrestaties erasmusgebouw mei 2023 foto Elmer (8)

Lees meer

Arrestaties bij beëindiging protest in Erasmusgebouw (update)

Bij de ontruiming van het occupyprotest in het Erasmusgebouw zijn twaalf demonstranten…

Tweedejaar economiestudent Arthur Konkov is het met Polderman eens. “OccupyEUR heeft echt een punt met hun eisen. De universiteit zou het protest moeten toestaan zolang het geen andere universitaire activiteiten hindert.” Ook eerstejaars bedrijfskundestudent Elizabeth Groot vindt het protest belangrijk. “De aanpak is misschien radicaal, maar nogmaals, hoe ga je anders verandering tot stand brengen? Occupy maakt zeker een statement en het start noodzakelijke gesprekken.” Ze merkt verder op: “Het is raar dat we ons als universiteit milieuvriendelijk proberen te gedragen, maar nog steeds met Shell samenwerken.”

Tijd voor actie

De Sustainability Days gaat niet meer over bewustwording, zegt Polderman. “Nu gaat het echt om actie en beslissingen nemen.” Hij voegt eraan toe: “Occupy is een internationale beweging, die gaat nooit meer weg. We moeten als universiteit een betere manier vinden om ermee om te gaan, want de manier waarop we dat nu doen – door een wij-versus-hen-narratief en de politie erop afsturen – zorgt alleen maar voor meer polarisatie en verder radicalisering.”

Lees 2 reacties