Vorige week ondertekende wethouder Chantal Zeegers van Klimaat, Bouwen en Wonen het Rotterdams Uitvoeringsplan Studentenhuisvesting. Dat deed zij samen met onderwijsinstellingen, studentenhuisvesters en studentenorganisaties. Het plan moet ervoor zorgen dat er ieder jaar minimaal vierhonderd goede, betaalbare studentenwoningen extra komen.

Maximale huurprijs

Onderdeel van het uitvoeringsplan is het Rotterdams Kwaliteitsbeleid Studentenhuisvesting, waarin staat dat de nieuwe woningen aan bepaalde eisen moeten voldoen. Zo mag een woonruimte voor studenten tot 23 jaar niet hoger zijn dan 442 euro. Voor studenten ouder dan 23 jaar geldt een maximale huurprijs van 633 euro.

Daarnaast moeten studentencomplexen een gemeenschappelijke ruimte, overdekte fietsenstalling en wasmachineruimtes hebben. De woningen mogen ook alleen aan studenten verhuurd worden.

400 studentenwoningen per jaar

Veel maatregelen in het uitvoeringsplan zijn niet in steen gebeiteld. Het is bijvoorbeeld nog onzeker in hoeverre de instroom van internationale studenten beteugeld kan worden. “Het is niet realistisch te verwachten dat alle plannen doorgaan”, schrijft de wethouder in de collegebrief. Het is daarom niet zeker of het de komende vijf jaar lukt om jaarlijks vierhonderd studentenwoningen extra te verwezenlijken.

Wat al wel vaststaat: in 2025 worden de eerste nieuwe woningen opgeleverd. Daarnaast vraagt de gemeente aan Capelle, Schiedam en Dordrecht om meer studentenwoningen te bouwen. Andere maatregelen gaan over voorlichting, extra tijdelijke woningen en afspraken om pieken aan het begin van het collegejaar in betere banen te leiden.

Internationale studenten gevoelig

Het Rotterdamse stadsbestuur heeft ‘zorgen over de sterke toename van het aantal internationale studenten’. Daarover blijven er ‘gevoeligheden liggen’ tussen de ondertekenaars van het plan, volgens de collegebrief.

Dat was donderdag ook een heet hangijzer in de gemeenteraad. Sommige raadsleden willen dat de instroom beperkt wordt, andere benadrukken de toegevoegde waarde van internationale kennis in de stad. De gemeente is momenteel met de universiteit in gesprek over mogelijke maatregelen om de instroom van internationale studenten te beteugelen.

Moties

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werden er meerdere moties aangenomen. In een motie staat dat de gemeente op zoek moet gaan naar meer bouwlocaties voor studentenwoningen in Rotterdam-Zuid. Een andere motie vraagt om ook bestaande gebouwen te controleren op kwaliteitseisen.

Studentenhuisvesting huur tekort studentenwoningen renting studentenhuis woningnood Stock illustratie – Migle Alonderyte

Lees meer

Kamertekort blijft stijgen, kabinet komt met actieplan

In de twintig grootste studiesteden zijn er 27 duizend studentenwoningen te weinig. Door…