In beide gevallen gaat het om milde incidenten, zegt Marike Polak, voorzitter van de examencommissie van de Erasmus School of Social and Behavioral Studies (ESSB). “Bij veruit de meeste studenten die fraude plegen is er sprake van een milde overtreding, vaak begaan onder persoonlijke omstandigheden of tijdsdruk”, vertelt Polak.

Herkansing

Ook in deze twee gevallen zijn vermoedelijk geen grote stukken tekst overgenomen. “In zo’n geval krijgen studenten vaak toegang tot een herkansing, mits zij niet eerder de fout in zijn gegaan en een reflectief essay hebben geschreven over het incident dat als voldoende wordt beoordeeld door de examencommissie”, zegt Polak. Ze kan geen details geven over de specifieke gevallen, omdat die momenteel nog onderzocht worden.

Lees meer

Met ‘superwapen’ ChatGPT schrijf je binnen enkele seconden een essay

Eén ding is duidelijk: de EUR ziet het gebruikmaken van de kunstmatige intelligente bot…

Onlangs bracht de faculteit al haar studenten via een mail op de hoogte van de twee mogelijke gevallen van fraude. Polak: “We gaven daarmee een waarschuwing, maar we willen niet de indruk wekken dat we een heksenjacht zijn begonnen.”

Bij andere faculteiten zijn geen meldingen of gevallen bekend, zegt een woordvoerder van de universiteit.

Van eigen hand

Fraude met ChatGPT is te herkennen aan gelijkenis met bestaande teksten uit academische artikelen, zegt Polak. Ook wanneer artikelen verkeerd verwerkt worden, kan dat wijzen op fraude met de bot. De inhoud van de tekst komt dan bijvoorbeeld niet overeen met de academische tekst waarnaar verwezen wordt.

De examencommissie van de ESSB beschouwt, net zoals alle andere examencommissies op de universiteit, het kopiëren van AI-gegenereerde teksten als fraude. De teksten van studenten moeten namelijk van eigen hand komen.

Zoekmachine

Studenten van de ESSB mogen de technologie wel gebruiken als zoekmachine, zegt Polak. Hierbij moeten zij de informatie van de bot altijd controleren met primaire bronnen, omdat de bot niet altijd de juiste antwoorden geeft. Ook moeten studenten zelf bronnen opzoeken, analyses maken en informatie opschrijven in hun eigen woorden.

ChatGPT AI robot artificial intelligence fraude cheating 1_Migle Alonderyte

Lees meer

Examencommissies zien ChatGPT als fraude

ChatGPT gebruiken bij een studieopdracht is fraude. Dat zeggen de examencommissies van de…