Zo simpel werkt het: je typt in wat je wilt, de chatbot schrijft het binnen enkele seconden voor je uit. En als je nog niet helemaal tevreden bent, geef je de software nog een opdracht waarna de tekst verbeterd wordt. Sinds eind vorig jaar rollen op deze manier allerlei antwoorden, artikelen en essays uit de chatbot.

Fraude

Maar dat mag niet. De examencommissies zien het gebruik van de bot bij het schrijven van opdrachten als fraude, laat een woordvoerder van de universiteit weten. “Het is in principe niet toegestaan om gebruik te maken van hulpmiddelen zoals kunstmatige intelligentie of ghostwriting, omdat dit geen origineel eigen werk van de student is.” Studenten zijn nog niet betrapt, ook doordat er nog geen beleid is.

ChatGPT AI robot artificial intelligence fraude cheating 1_Migle Alonderyte

Lees meer

Examencommissies zien ChatGPT als fraude

ChatGPT gebruiken bij een studieopdracht is fraude. Dat zeggen de examencommissies van de…

Begin februari gaan faculteiten, examencommissies en innovatie-experts in gesprek over de chatbot. Ook studenten zullen hun perspectief delen. Het doel: verschillende perspectieven delen die faculteiten kunnen gebruiken voor interne besprekingen over beleid voor de software. Het is de bedoeling dat faculteiten de verschillende perspectieven meenemen in besprekingen over eigen beleid.

Superwapen

“ChatGPT is een soort superwapen”, zegt Dmitry (21), student aan de Rotterdam School of Management. Hij gebruikt de software bijna overal voor: zijn eigen bedrijf, het uitschrijven van ideeën én zijn opleiding. Omdat hij ook fulltime bij Amazon werkt, krijgt efficiëntie ‘ten alle tijden’ prioriteit. ‘Vanzelfsprekende opdrachten’ die ‘niet zoveel creativiteit vereisen’ laat hij daarom liever aan de bot over. “Het is beter om je te richten op het bereiken van je eigen belangrijke doelen, dan dat je alleen binnen het systeem van de universiteit werkt.”

De universiteit moet ChatGPT helemaal verbieden, zou je misschien denken. Vooral omdat plagiaatcheckers de gegenereerde teksten niet altijd herkennen. Maar het is niet zo zwart-wit. “Je kan deze ontwikkeling niet stoppen”, zegt Vanessa Abel, directeur bij ErasmusX, een organisatie die (technische) innovatie binnen het onderwijs helpt bevorderen. Momenteel experimenteert ErasmusX met de chatbot om inzicht te krijgen in wat de bot voor het onderwijs kan betekenen. “Bedrijven kopen de software nu, dus de kans is groot dat studenten er later in hun werk mee te maken krijgen.”

De universiteit kan daarom beter kijken naar hoe docenten ChatGPT op een verantwoorde manier kunnen gebruiken in colleges, vindt Abel. Docenten moeten zich hierbij meer richten op het analytische vermogen van studenten. “Bijvoorbeeld: een rechtendocent kan de software vragen: ‘Welke straf zou persoon X moeten krijgen als die daad X heeft gepleegd?’ Daarna vraagt de docent in hoeverre het antwoord van de bot klopt, zodat de studenten zélf analytisch moeten nadenken.”

Voordelen

Hoewel technologische veranderingen in eerste instantie vaak angst inboezemen, moeten we de voordelen van ChatGPT voor studenten niet vergeten, vindt Jonathan Flores Minuea. Hij is technisch innovator bij ErasmusX en experimenteert met ‘de beste AI-tool die er is’. “Als je je tijdens het schrijven van een essay geblokkeerd voelt, kan je bijvoorbeeld aan de bot vragen om ideeën te geven of een introductie te schrijven zodat je weer verder kan.”

Op die manier gebruikt student Bruno (20) de chatbot. “Soms is het moeilijk om een start te maken met een paper”, zegt de student aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. “Daarom typ ik de onderzoeksvraag in bij ChatGPT. Zo krijg ik een idee van wat ik moet noemen in mijn tekst.”

Risico’s

Maar er zitten risico’s aan het gebruik van ChatGPT voor schrijfopdrachten, waarschuwt Flores Minuea. Zo weet de software nog niets over de wereld na 2021. “En als studenten allemaal dezelfde soort vraag stellen aan de bot, krijgen ze allemaal dezelfde soort antwoorden, soms zelfs letterlijk dezelfde zinnen. Dan is er duidelijk plagiaat gepleegd.”

Bruno durft daarom niet meer dan twee zinnen van de software te kopiëren voor zijn opdrachten. “Ik weet niet in hoeverre plagiaatcheckers doorhebben dat de tekst gemaakt is met AI”, zegt hij. “Bovendien zou het dan niet meer mijn eigen werk zijn.”

Student Dmitry heeft daar minder moeite mee. “Het idee en de input zijn van mij. Dat het uitschrijfwerk dan door ChatGPT wordt gedaan, vind ik geen probleem”, zegt hij. “Maar een volledig essay geschreven door de chatbot inleveren gaat me te ver. Dat is ook lastig: soms koppelt de bot citaten aan verkeerde personen of wetenschappelijke artikelen.”

Leuker leven

De kans is groot dat de software dat binnenkort wel goed doet. “Nu is het misschien nog niet zó slim, maar ChatGPT is machine learning, dus dat wordt die wel”, zegt ErasmusX-directeur Abel. De software ‘leert’ heel snel doordat mensen momenteel massaal input geven aan de bot. “De universiteit moet er dus wel voor zorgen dat ze goede plagiaatcheckers heeft.”

Dmitry hoopt dat hij de software op dezelfde manier kan blijven gebruiken op de universiteit. Dat wenst hij ook andere studenten toe. “Een efficiënter leven is een leuker leven.”

Lees 3 reacties