In juni 2021 schreef de mensenrechtenorganisatie dat seksueel geweld onder Nederlandse studenten relatief vaak voorkomt: 1 op de 10 vrouwelijke studenten zou in de studietijd verkracht zijn. Daaronder verstaat Amnesty alle vormen van penetratie zonder toestemming.

Veel slachtoffers weten bovendien niet waar ze binnen hun instelling hulp kunnen krijgen. Slechts 3 procent had zich gemeld bij een vertrouwenspersoon van de instelling, bleek uit een enquête.

2018-07-31-stille-tocht-verkrachte-studente-foto-Aysha-Gasanova-17

Lees meer

Amnesty: ‘Elf procent vrouwelijke studenten verkracht in studietijd’

Ongeveer een op de negen vrouwelijke studenten heeft tijdens haar studietijd seks gehad…

Cultuur

Sindsdien vraagt Amnesty International universiteiten en hogescholen om een manifest tegen seksueel geweld te onderschrijven, dat de organisatie in samenspraak met studenten heeft opgesteld. En 23 hebben dat nu gedaan, of gaan dat binnenkort doen.

Met hun handtekening onder het manifest beloven de onderwijsinstellingen dat ze maatregelen zullen treffen ‘om ervoor te zorgen dat iedereen binnen de onderwijsinstelling zich verantwoordelijk voelt voor een cultuur waarin seks gebaseerd is op gelijkwaardigheid en instemming’.

Uitslag enquete seksueel grensoverschrijdend gedrag – Esther Dijkstra

Onderdeel van de Special

Seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten

Twee op de drie studenten geeft in een onderzoek van Erasmus Magazine aan dat ze weleens…

Er zijn zes actiepunten. Studenten moeten bijvoorbeeld workshops kunnen volgen, zoals een training waarbij omstanders leren hoe ze kunnen ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag. En medewerkers wordt geleerd hoe ze op een ‘trauma-sensitieve manier’ kunnen omgaan met onderwerpen als seksueel geweld. Ook alle klachtenprocedures moeten op orde zijn.

Workshops

Hogescholen en universiteiten kunnen zelf invulling geven aan de maatregelen. De Universiteit Leiden is volgens Amnesty een goed voorbeeld. Voor studenten worden er onder meer workshops, postercampagnes, een theatervoorstellingen georganiseerd en is er een website met informatie. Ook zijn er lotgenotengroepen voor slachtoffers van seksueel geweld. De Erasmus Universiteit stelde ook een aanvullend plan op, met onder andere workshops en trainingen en bewustwordingscampagnes op de campus en tijdens de Eurekaweek.

Sommige instellingen willen het manifest om praktische redenen niet ondertekenen. De Universiteit Utrecht geeft bijvoorbeeld de voorkeur aan een eigen actieplan. En de TU Delft ziet weinig in workshops voor alle studenten.

Annelien Bredenoord Nika Derwort ondertekening manifest amnesty seksueel geweld actieplan – Tim Ficheroux

Lees meer

Pas tien hogeronderwijsinstellingen tekenden manifest tegen seksueel geweld

Niet alle universiteiten willen het Amnesty-manifest tegen seksueel geweld onder…

Steunbetuigingen

Donderdag overhandigde Amnesty 56 duizend steunbetuigingen voor een betere wet tegen verkrachting aan de Tweede Kamer, voorafgaand aan een Kamerdebat. De wet is al aangenomen, maar wordt pas in 2024 van kracht. De organisatie vindt dat te laat. Medewerkers gingen erover in gesprek met Kamerleden.

Volgens de nieuwe wetgeving hoeft er niet altijd sprake te zijn van dwang of geweld voordat je kunt spreken van verkrachting. Elke vorm van seksueel contact zonder wederzijdse instemming wordt strafbaar. Verder wordt seksuele intimidatie zowel online als offline verboden, net als sexting met minderjarigen.