1. Dekoloniseren onderwijscurriculum, inclusief lesmateriaal

Dekoloniseren-lesmateriaal-diversiteit-onderzoek_Jowan-de-Haan
Beeld door: Jowan de Haan

Dertien van de twintig onderzochte instellingen zeggen hun onderwijsmateriaal onder de loep te houden om het inclusiever te maken. Soms heet dat ‘het curriculum dekoloniseren’, soms ‘onderwijs inclusiever maken’. Curricula zijn vaak gestoeld op Europese of westerse perspectieven. Instellingen en docenten proberen daarmee ruimte te maken voor andere perspectieven. Bijvoorbeeld door meer niet-westerse denkers te behandelen of niet alleen maar heteronormatieve voorbeelden te gebruiken in colleges. De Erasmus Universiteit doet dat ook, onder andere met training van docenten. Ook vanuit docenten zelf ontstaan initiatieven voor inclusiever onderwijs, bijvoorbeeld naar aanleiding van Black Lives Matter twee jaar geleden.

Protester with a sign saying ”black lives matter”.

Read more

Hoe een masterprogramma en onderzoeksinstituten racisme en witte superioriteit tegengaan

Drie Rotterdamse instituten publiceerden in de afgelopen weken antiracismestatements met…

2. Diversiteitsevenementen

Diversiteitsevenementen-diversiteit-onderzoek_Jowan-de-Haan
Beeld door: Jowan de Haan

Alle twintig onderzochte instellingen organiseren op enig moment evenementen rondom het thema diversiteit en inclusie. Dat kunnen lezingen zijn en debatten, maar ook netwerkborrels of outreachprogramma’s. Het diversity office in Rotterdam organiseert allerlei evenementen, onder andere rond International Women’s Day op 8 maart of Diversity Day op 4 oktober.

3. Apart fysiek kantoor voor diversity office of diversiteits-beleidsmedewerkers

Diversity-office-diversiteit-onderzoek_Jowan-de-Haan
Beeld door: Jowan de Haan

Op elke instellingen is de organisatievorm van het diversiteitsbeleid anders. Vaak maken diversiteitsmedewerkers deel uit van een afdeling hr of studentenzaken. Zeven van de twintig instellingen heeft een apart, herkenbaar, kantoor voor het diversity office. De Erasmus Universiteit is daar één van, het diversity office is te vinden in het Erasmusgebouw.

4. Streefcijfers vrouwelijke hoogleraren

Hoogleraren-diversiteit-onderzoek_Jowan-de-Haan

Deze cijfers gelden alleen voor universiteiten en niet voor hogescholen. Alle dertien universiteiten hanteren streefcijfers voor de benoeming van vrouwelijke hoogleraren. Alleen de Technische Universiteit Eindhoven heeft ook een quotum voor het aantal vrouwelijke hoogleraren dat op een bepaald moment moet zijn benoemd. Het streefcijfer van de Erasmus Universiteit was 25 procent in 2025. Dat was eind 2020 al gehaald, dus nu is het bijgesteld naar 35 procent.

5. Regenboogzebra of ander permanent lhbti+-symbool op de instelling

LHBTI Symbooldiversiteit onderzoek_Jowan de Haan
Beeld door: Jowan de Haan

Bij negen van de twintig onderzochte instellingen troffen we een publiek lhbti+-symbool op het terrein aan. Vaak zijn het regenboogzebrapaden, trappen of een helling. Het regenboogpad op campus Woudestein is deze herfst geopend, op 11 oktober, Coming Out Day. Het pad kwam er op initiatief van een student, en kreeg ook kritiek omdat het op een plek ligt die lastig begaanbaar is voor mensen in een rolstoel en dus geen goed symbool van inclusie is.

6. Genderneutrale toiletten

Toiletten diversiteit onderzoek_Jowan de Haan
Beeld door: Jowan de Haan

Alle onderzochte instellingen behalve de TU Delft heb minimaal één genderneutraal, of all-gender, toilet. In Delft komt er begin 2023 een. Maar het is soms even zoeken waar ze zijn en hoeveel het er zijn. Het Erasmus University College en het Erasmus MC hebben bijvoorbeeld all-gendertoiletten. Op Woudestein zijn ze een stuk moeilijker te vinden. In het Baylegebouw hebben medewerkers zelf een toilet omgetoverd tot all-gendertoilet, met een zelfgemaakt bordje.

7. Toolkit inclusievere werving en selectie

Toolkit-werving-en-selectie-diversiteit-onderzoek_Jowan-de-Haan
Beeld door: Jowan de Haan

Ook doen alle onderzochte instellingen iets aan het inclusiever maken van het wervingstraject voor nieuw personeel. Door training en hulpmiddelen aan te bieden bij het werven, en in vacatures duidelijk te stellen dat de instelling open staat voor iedereen. De Erasmus Universiteit heeft een toolkit voor inclusieve werving en selectie. Vacatures van de EUR bevatten vaak een alinea waarin staat dat de universiteit een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap wil zijn en gelijke kansen biedt.

8. Unconscious-bias-training

Unconscious-bias-training-diversiteit-onderzoek_Jowan-de-Haan
Beeld door: Jowan de Haan

Elke onderzochte instelling heeft een vorm van unconscious-bias-training, waarin medewerkers en studenten hun eigen blinde vlekken en onbewuste vooroordelen leren te zien, en te tackelen. Op de meeste instellingen is de training niet verplicht. Op de Erasmus Universiteit zien we hetzelfde beeld. De trainingen zijn er, maar niet voor iedereen verplicht.

Voor dit onderzoek is een analyse gedaan van 36 beleidsdocumenten van 21 onderwijsinstellingen: 13 universiteiten en 8 hogescholen. Dit betreft visies, strategieën, nota’s, actieplannen en position papers waarin onderwijsinstellingen hun plannen kenbaar maken.

De deelnemende media van de universiteiten en hogescholen zijn aangesloten bij de Kring van Hoofdredacteuren van hogeronderwijsmedia.

Dit zijn de instellingen die zijn onderzocht:
Fontys hogescholen, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Twente, Avans hogescholen, Technische Universiteit Eindhoven, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Hogeschool Utrecht, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Arnhem Nijmegen, Maastricht University, Hogeschool van Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen, Tilburg University, Saxion hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Wageningen Universiteit, Universiteit Leiden.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Lees één reactie