Ed Brinksma, voorzitter van het CvB
Collegevoorzitter Ed Brinksma. Beeld door: Ronald van den Heerik

Hoe kijkt u nu terug op het protest, de ontruiming en de arrestaties?

“Het was de eerste bezetting die ik hier meemaakte. Ik moet zeggen dat het gedrag van de bezetters alleszins redelijk was. Ze schreven wat ‘mooie’ posters over ons (daarop stond onder andere ‘Shame on you, Ed Brinksma’, red.), dat was nou niet meteen een uitnodiging tot een dialoog, zeg ik er even gekscherend bij. Wij waren van plan om met hen in dialoog te gaan, maar dat lukte uiteindelijk niet. Uit oogpunt van het bestuur is het in elk geval ordelijk afgelopen, maar ook ik ben teleurgesteld dat we de dialoog niet hebben kunnen voeren.”

Waarom bent u uiteindelijk de dialoog niet aangegaan?

“De actievoerders hadden zelf een duidelijk tijdschema waarin ze die dialoog naar de avond duwden. Wij kregen in de loop van de middag indicaties uit vertrouwelijke bronnen dat de situatie zou kunnen escaleren, doordat mensen van buiten hiernaartoe zouden komen. Dan sta je voor een hele lastige beslissing, maar op basis van die informatie moet je handelen. En dan kun je mensen zelf verzoeken weg te gaan, maar je weet ook dat dat kan escaleren, dus dan moet je dat afstemmen met de politie. En dan is het safety first. De locatie maakte het ingewikkelder om de veiligheid te garanderen. Je kunt in het Sandersgebouw niet voorkomen dat bezetters naar de kantoren gaan of het gebouw in- en uitlopen. En je krijgt te maken groepen externe bezetters, zodat je eigenlijk niet in gesprek bent met je eigen studenten, maar met iets heel anders. We kregen vervolgens signalen dat de groep in het gebouw wilde overnachten, dus dan moet je de zaak beëindigen.”

Had u ook aanwijzingen dat de mensen die van buiten kwamen de boel wilden laten escaleren?

“Er was informatie over mensen van buiten waarvan wij onvoldoende konden overzien met welke intenties ze hier zouden komen.”

Aan welke hoek moet ik dan denken?

“Er waren elders in het land ook acties van Occupy gaande. Dat had ermee te maken.”

Er is niemand van het CvB bij het protest gaan kijken maandag. Waarom niet?

“Dat klopt, wij zijn wel op de hoogte gehouden door onze woordvoerders en het signaal was dat men in de avond met ons wilde praten, daarom zijn we niet eerder gegaan.”

Een woordvoerder van de politie Rotterdam vertelde EM dat de universiteit de politie verzocht om te assisteren bij een eventuele ontruiming. Die woordvoerder zei ook dat het gebruikelijk is dat de universiteit zoiets zelf eerst probeert op te lossen. Is dat gebeurd, en zo ja hoe?

“Ja, daarbij hebben wij ons protocol gevolgd. Dus in eerste instantie is de leiding van het protest door woordvoerders vriendelijk verzocht te vertrekken. Er waren toen al wel agenten aanwezig. Vijf of tien minuten later heeft de beveiliging van de EUR zelf in twee talen gezegd: willen jullie alstublieft het pand verlaten? Of iedereen op dat moment de aandacht erbij had weet ik niet, want er werd toen soep gegeten en er liepen allerlei mensen rond. Vervolgens kwam de gewone politie en daarna de ME. En er is dus een groep van tien demonstranten blijven zitten. Die zijn weggehaald door de ME.”

Weet u in hoeverre er EUR-medewerkers en -studenten gearresteerd zijn?

“Nee, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat er zo’n vijftig vertrokken zijn. En tien mensen hebben passief verzet gepleegd door ‘in te haken’ en zijn vervolgens weggehaald door de ME.”

Volgens OccupyEUR waren alle arrestanten EUR-studenten. EM kon van vier arrestanten de identiteit vaststellen, die waren inderdaad allemaal student aan de EUR.

Wat is er later nog gebleken van die eventuele groepen die zouden komen?

“Daar is mij later niks van gebleken. Maar ik weet niet of daar oorzakelijkheid in zit, van het afblazen hier. Maar laat ik wel zeggen: voor het moment van de beslissing om te ontruimen maakt dat natuurlijk niks uit. Je hebt op een gegeven moment de optie dat je moet handelen om iets te voorkomen. Ik heb er later geen bevestiging of ontkenning van gezien, ik kan alleen constateren dat er verder niets meer gebeurd is.”

Hoe nu verder? Ik neem aan dat de verhoudingen nu lastig liggen met OccupyEUR.

“In die zin heb ik er zelf gemengde gevoelens over, want we hadden heel duidelijk het plan om in dialoog te gaan. En hoe gek het ook klinkt: ik vind zelf ook dat we niet voldoende urgentie hebben in ons energie- en klimaattransitieproces. Op dat niveau zijn we het misschien wel eens. Dus we hebben een nieuwe uitnodiging gestuurd.1

“Ik wil nog wel een ding toevoegen. We hebben het over ongeveer zestig mensen en een deel daarvan zijn externe mensen van Extinction Rebellion en Occupy. En waar ik ook met enige verwondering naar kijk: die groep is hier ‘s ochtends gekomen en is er gedurende de dag niet in geslaagd om grote belangstelling te trekken. Ik denk wel dat we te maken hebben met een groep waarvan je je kunt afvragen: hoe verhoudt die zich tot de EUR? Overigens zijn er ook mensen die openlijk verklaren dat ze zich vreselijk ergeren aan zo’n actie. Maar los daarvan: het CvB vindt het belangrijk dat we de dialoog over duurzaamheid blijven voeren.”

Ergert u zich ook?

“Nee, eigenlijk niet. Wat niet wil zeggen dat het niet problematisch is als je met regelmaat grote bezettingen zou hebben, want dat is ontregelend. Wij zijn verantwoordelijk voor de continuïteit van onderwijs en onderzoek. Maar of wat zich gisteren afspeelde nou gelijk een grote bedreiging was… Binnen zekere grenzen hoort dit ook bij het academische leven. Aan de andere kant: hoe tactisch zijn ze nou bezig? Als je vooruitgang wil boeken, moet je mensen niet distantiëren maar meenemen in je beweging. Dan kun je je wel afvragen of zo’n actie op de EUR werkt.”

U zegt dat u de dialoog wilt aangaan en dat u vindt dat de transitie soms niet snel genoeg gaat. Mocht het alsnog tot een gesprek komen met OccupyEUR, kunt u ze dan iets concreets bieden?

“Wij willen vooral het gesprek voortzetten over energie en klimaat. Ik denk dat we in termen van onderzoek en onderwijs kunnen versnellen op dat gebied. Ik zie een hoop plannen. Ik vind het moeilijk om dat nu heel concreet te maken. Zo’n beweging als Occupy kan wel extra druk geven om dat te doen.

“Maar als we het hebben over bijvoorbeeld fossiele brandstoffen, dan zegt Occupy niet alleen dat we het gebruik moeten afbouwen, maar ook alle banden met bedrijven die iets met fossiel doen, moeten doorsnijden. Dat vind ik weer niet zo handig, want als die bedrijven bezig zijn met de transitie, dan moeten we ze daarmee helpen. We moeten de hele maatschappij in beweging brengen, en als je met een hooggestemde moraliteit de goeden van de slechten gaat onderscheiden, dan weet ik niet of dat gaat lukken. Ik heb het laten uitzoeken, en we zijn op geen enkele manier meer actief betrokken bij fossiel voor zover het gaat om fossiele winning. Maar er is wel samenwerking met partijen, waaronder bijvoorbeeld Shell, op het gebied van transitie. Ik zie geen enkele reden om dat te ontmoedigen, want dat is juist wat we willen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.”

EM TV thumbnail OccupyEUR Charlie

Bekijk ook EM TV over de bezetting

EM TV: ‘Een activist werd aan zijn neus weggesleept’

Voor de leden van OccupyEUR was de komst van een grote politiemacht een grote verrassing.…

  1. OccupyEUR heeft inmiddels laten weten niet op de uitnodiging in te gaan. ↩︎
Lees 18 reacties