De EUR is het komend jaar 1,1 miljoen euro extra kwijt aan energie, verwacht vicevoorzitter van het College van Bestuur Ellen van Schoten. De universiteit overweegt om één of meerdere gebouwen te sluiten als de energiecrisis daar om vraagt. Hoe concreet is dat plan?

Weustink: “De regering denkt na of je instellingen kunt vragen om iets te doen aan het energieverbruik. Wij willen nu alvast een plan maken. Een onderdeel van dat plan is het sluiten van gebouwen. Een deel van onze gebouwen zit op stadsverwarming, een ander deel op een warmte-koude-opslag (wko). Je kunt een aantal gebouwen openhouden en verwarmen met wko en een paar anderen, die op stadsverwarming zijn aangesloten, sluiten.

“Tegelijk is het voor ons ook verstandig om – ook zonder een aanwijzing van de overheid – na te denken over ons energieverbruik. Wil je wel al je gebouwen openhouden in de avonduren, wat nu het geval is, of ga je er verstandig mee om? We werken nu een voorstel uit over welke gebouwen ‘s avonds dicht kunnen. De bibliotheek en het Polakgebouw blijven open vanwege de studieplekken. Als medewerkers ’s avonds willen werken, kunnen ze dat daar doen. We hebben nog niet bepaald welk gebouw hoeveel eerder dicht zal gaan.”

Welke gebouwen worden verwarmd via warmte-koude-opslag?

Jol: “De bibliotheek, Polak, Sanders, het nieuwe sportgebouw en het nog te openen multifunctionele onderwijsgebouw II. En wij hopen ook tegen het eind van het jaar Theil en het Erasmus Paviljoen aan te sluiten.”

‘Een belangrijk onderdeel is het terugschroeven van de thermostaat naar 19 graden’

Marijke Weustink

Is die warmte uit warmte-koude-opslag dan gratis?

Jol: “Nee, het is niet gratis. Het systeem bevat een aantal pompen, die op elektriciteit werken. Dus je hebt geen stadsverwarming nodig, maar wel elektriciteit. We willen de wko zoveel mogelijk inzetten omdat er deze winter schaarste aan gas zou kunnen ontstaan, wat ook kan leiden tot een schaarste aan stadsverwarming. En dan kan de overheid een plan in werking zetten waarin bepaalde afnemers voorrang krijgen. Dan kunnen wij het gebruik van stadswarmte verminderen door gebouwen op de wko te draaien.”

Kunnen jullie een scenario schetsen hoe de campus er deze winter uitziet in het plan?

Weustink: “Een belangrijk onderdeel is het terugschroeven van de thermostaat naar 19 graden. En lijkt mij verstandig als we bijvoorbeeld twee gebouwen die niet op de wko zitten na 19.00 uur te sluiten.”

Is er een centrale knop voor de thermostaat of moeten jullie alle afdelingen in de gaten houden dat ze niet stiekem de thermostaat te hoog zetten?

Weustink: “Was er maar een centrale knop!”

Jol: “Elk gebouw heeft zijn eigen installatie en eigenaardigheden. Ons onderhoudsbedrijf Croonwolter&dros moet per gebouw de kleppen en de watertemperatuur goed instellen.  Medewerkers kunnen zelf de thermostaat op hun afdeling regelen, maar wij zitten aan de andere kant van de knoppen en daar kunnen we zorgen dat de aanvoertemperatuur lager wordt. Dan krijg je de temperatuur niet meer omhoog door simpelweg op het knopje van je thermostaat te drukken.”

‘We willen in elk geval het energieverbruik reduceren. En we willen er klaar voor zijn als we de vraag krijgen om gebouwen te sluiten’

Marijke Weustink

De energierekening van de universiteit stijgt volgend jaar mogelijk met 1,1 miljoen euro. Is er een streefgetal in dit plan voor het reduceren van het verbruik of kosten?

Weustink: “Nee, dat is er niet. We willen in elk geval het energieverbruik reduceren. En we willen er klaar voor zijn als we de vraag krijgen om gebouwen te sluiten. Gelukkig kunnen we dan veel essentiële gebouwen openhouden omdat die op de wko zitten.”

Op middelbare scholen wordt alweer gesproken over het openzetten van de ramen vanwege corona. Dat botst straks met plannen om minder energie te gebruiken. Welke consequenties heeft corona voor de energieplannen van de EUR?

Jol: “Wij zijn iets geavanceerder dan de doorsnee school, denk ik. Daar bedoel ik mee dat wij in de meeste gebouwen een luchtbehandelingssysteem hebben dat buitenlucht aanzuigt en vuile lucht afzuigt. Daarmee voldoen we aan de normen en de eisen voor ventilatie. En er vindt ook nog warmteterugwinning plaats, daarmee haal je de warmte uit de uitgaande lucht en kun je de ingaande lucht een beetje verwarmen. Dus we hoeven geen ramen open te zetten.”

Gasrekening-warmetruien-JosineHenneken

Lees meer

Energierekening universiteit stijgt met ruim 1 miljoen euro in 2023

De universiteit is in 2023 waarschijnlijk zo’n 1,1 miljoen euro extra kwijt aan…

Lees 2 reacties