De enquête is inmiddels gesloten. Binnenkort publiceren we de resultaten van het onderzoek, houd onze website in de gaten!

Zo’n twintig universiteits- en hogeschoolbladen hebben de krachten gebundeld en een enquête gemaakt die op elke deelnemende instelling wordt verspreid. In totaal krijgen zo’n half miljoen medewerkers en studenten in het Nederlandse hoger onderwijs deze enquête aangeboden. Het onderzoek naar diversiteit en inclusie is een initiatief van de Kring van Hoofdredacteuren Hoger Onderwijs Media.

Diversiteitspolitiek

Illustratie diversiteits onderzoek potlood – Eveline Schram
Beeld door: Eveline Schram

Ries Agterberg, voorzitter van de Kring, legt uit waarom voor dit thema is gekozen: “Het is hoogst actueel, zoals recent ook bleek uit  een lezing door de minister van Justitie die zei dat woke op universiteiten de academische vrijheid bedreigt. Is dat waar? In hoeverre vinden studenten en medewerkers diversiteitsbeleid nodig en hoe ver kun je diversiteitspolitiek doorvoeren? Gaat het hoger onderwijs hierin te ver, of juist niet snel genoeg? Met dit onderzoek willen we ontdekken hoe studenten en medewerkers over diversiteit en inclusie denken, en hoe ze het beleid van hun instelling ervaren.”

De enquête gaat onder meer over wat jij verwacht van de Erasmus Universiteit als het gaat om diversiteit en inclusie. Wat vinden de studenten en medewerkers van de maatregelen die tot nu toe genomen zijn, zoals het nieuwe regenboogpad op de campus? Hoe kijken ze naar vragen naar voornaamwoorden (‘pronouns’) in colleges en het wel of niet dekoloniseren van het academisch onderwijs?

Verhit debat

In 2020 was er een verhit debat in de Tweede Kamer over een Nationaal Actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Grofweg waren er twee stromingen. De ene zei: je moet niet op diversiteit en afkomst letten, want het gaat alleen om kwaliteit. De andere zei: kwaliteit komt soms niet bovendrijven doordat bepaalde mensen worden achtergesteld. Bovendien, wie bepaalt wat kwaliteit is? Welke mening hebben de mensen om wie het gaat: studenten en medewerkers in het hoger onderwijs?

Het onderzoek biedt ook ruimte om eigen ervaringen te delen. “Zijn er studenten en medewerkers die zich buitengesloten voelen of vinden ze dat ze gediscrimineerd worden? En hoe vind je de balans tussen de een insluiten, en de ander niet uitsluiten?”, zegt Wieneke Gunneweg, hoofdredacteur van Erasmus Magazine in de nieuwste aflevering van EM TV.

Bron: youtu.be

Het onderzoek is breder dan alleen deze enquête. De deelnemende media doen ook onderzoek naar het beleid van universiteiten en hogescholen. Hoeveel tijd en geld wordt er besteed aan diversiteit en inclusie, en wat zijn de hete hangijzers en discussies?

De resultaten van het hele onderzoek publiceren we eind dit jaar op de website van Erasmus Magazine.

Dit project is mogelijk gemaakt met steun van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, een organisatie die onderzoeksjournalistiek in Nederland ondersteunt. De Kring heeft hiervoor ruim 100.000 euro gekregen. De enquête is samengesteld op basis van gesprekken met redacteuren van alle deelnemende bladen en is opgesteld door Onderzoeksbureau Newcom. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Respondenten kunnen, als zij dit willen, aangeven dat een journalist van de eigen instelling met hen contact kan opnemen om nader over hun ervaringen te praten.