De klacht gaat over het artikel ‘Het Erasmus MC mag de Oeigoeren toch niet zomaar onder de bus gooien?’ Daarin komt een Oeigoerse EUR-student aan het woord, die zich fel uitspreekt over het feit dat een onderzoeker van het Erasmus MC in zijn hoedanigheid als onderzoeker van een Chinees onderzoeksinstituut gebruik had gemaakt van DNA van Oeigoeren waarvan niet is vast te stellen of dat op ethische wijze is verkregen.
Als Oeigoerse student van de Erasmus Universiteit (waar de faculteit Geneeskunde/Erasmus MC deel van uit maakt) voelde zij zich onveilig binnen haar eigen instelling.

Een belangrijk punt van kritiek voor het Erasmus MC is dat de student in het artikel zich boos maakt over het feit dat het Erasmus MC geen enkele maatregel tegen de onderzoeker heeft genomen, ‘zelfs geen gesprek’. Dat baseerde zij op de reactie van het Erasmus MC in een artikel van journalistiek platform Follow the Money (FTM). Het Erasmus MC zegt dat er wel gesprekken met de onderzoeker zijn gevoerd, maar geen maatregelen zijn getroffen zoals ook in de reactie bij FTM staat. EM had dat voor publicatie niet gecheckt bij het Erasmus MC. Wel heeft EM direct na publicatie een reactie op de kritiek van de Oeigoerse studente gevraagd, en deze reactie van het Erasmus MC bij het artikel geplaatst.

De Raad voor de Journalistiek zegt hierover: Het Erasmus MC “wordt in verband gebracht met omstreden wetenschappelijk onderzoek van een van haar onderzoekers en daardoor ernstig gediskwalificeerd. Het artikel behelst een mengvorm van feiten en meningen, waartussen niet steeds een voor de lezer duidelijk onderscheid is gemaakt.”

Conclusies van de Raad voor de Journalistiek hebben geen formele consequentie in de vorm van een sanctie of een boete. Wel doet de Raad de aanbeveling aan het medium dat in het ongelijk is gesteld om de conclusie ruimhartig te publiceren.

Erasmus Magazine doet dat bij deze. De link naar de volledige uitspraak is hier op de site van de Raad voor de Journalistiek te vinden.