Ramcharan klom op de barricaden toen er in november gesproken werd over de invoering van een coronatoegangsbewijs voor het hoger onderwijs. Hij werd het gezicht van Studenten voor Open Onderwijs en ging onder andere naar de Universiteitsraad toe om daar steun te zoeken voor zijn campagne tegen een QR-code op de universiteit. “Niemand daar was echt op de hoogte van het bestaan van onze zorgen. Ik voelde me nauwelijks vertegenwoordigd. Dus toen bedachten we: als wij niet vertegenwoordigd worden, moeten we daar volgend jaar iets aan doen.”

Bescherming van de wolf

Ramcharan en zijn geestverwanten besloten tot de oprichting van Liberi Erasmi. De naam betekent Kinderen van Erasmus. Ramcharan: “Een van de dingen waar Erasmus bekend om staat, was dat hij kritisch durfde na te denken over de heersende normen in de maatschappij.” Liberi Erasmi staat voor het open debat, waar niemand gecanceld wordt. Volgens Ramcharan leidt het ‘disrespecten’ van mensen, hoe oneens je het ook met ze bent, tot problemen.

Het logo, een wolf, staat volgens Ramcharan voor bescherming. “Onze groep had het gevoel dat we in gevaar werden gebracht, en er was dus een noodzaak voor bescherming.” De lijsttrekker noemt een aantal voorbeelden van situaties waarin studenten zich bedreigd voelden, vooral tijdens de coronacrisis. “Ik hoorde bijvoorbeeld over een jongen die zich bij Erasmus Sport omkleedde. Er was in de kleedkamer een groepje, dat discussieerde over wat er gedaan moet worden met mensen die niet gevaccineerd waren. Hoe je die moet martelen. Dat vond hij heel onprettig. Een andere keer kwam er een meisje huilend naar me toe, die vertelde hoe er op haar werk en in college erg op haar werd neergekeken vanwege haar opvattingen over Covid-19. En ik zit zelf in een aantal groepschats, daar waren ook best wel heftige discussies gaande. Die sfeer was niet heel prettig en dat hoort niet zo te zijn.”

Symboolpolitiek

De ‘kinderen van Erasmus’ spreken zich ook uit tegen wat Ramcharan ‘biased onderwijs’ noemt. “De universiteit moet een plek zijn waar iedereen zich thuisvoelt, ook als je anders denkt.” Als voorbeeld noemt hij situaties tijdens colleges waarin bepaalde politieke partijen en volksvertegenwoordigers worden onderuitgehaald. Ook is hij tegen de komst van een regenboogzebrapad tussen het Mandeville- en Sandersgebouw. “Dat vind ik symboolpolitiek. De regenboogvlag is een symbool voor progressief liberalisme, en niet iedereen kan zich daarin vinden. Dat zorgt ervoor dat een bepaalde norm wordt gesteld, namens de hele universiteit.”

Ramcharan benadrukt dat hij helemaal voor acceptatie van homoseksualiteit is. “Maar ik wil ook dat er ruimte is voor mensen die daar anders over denken. Andere ideologieën moeten niet worden uitgesloten van het debat.” Wat hem betreft zijn er geen grenzen aan wat mensen mogen vinden en zeggen, ‘zolang dat binnen de grenzen van de wet is’. Dat lijkt haaks te staan op zijn opvatting dat bijvoorbeeld studenten in de kleedkamer van Erasmus Sport aardiger moeten praten over ongevaccineerden. “Nee, ik vind dat ze dat mogen vinden en zeggen, maar je moet wel op een respectvolle manier met elkaar omgaan.”

‘Echte inclusiviteit’

Om ‘echte inclusiviteit’, zoals Ramcharan het noemt, te bereiken, pleit Liberi Erasmi voor meer stemrecht voor studenten, bijvoorbeeld in de vorm van een referendum of een peiling. “Zoals bij de discussie over of de campus vegan moet worden. Ik zag bijvoorbeeld onder een Instagrampost van de Erasmus Universiteit dat daar best veel weerstand is. Maar ik heb het gevoel dat die mening in de Universiteitsraad nauwelijks gehoord wordt. Een peiling zou dan een manier kunnen zijn om de kloof te dichten.”

Op het gebied van diversiteit en inclusie lijkt Liberi Erasmi op basis van bovengenoemde punten zich sterk te onderscheiden van de andere twee partijen Aeffix en Erasmus Alliance. Op andere vlakken, zoals mentale gezondheid, privacy en het versterken van de medezeggenschap, lijken er meer aanknopingspunten. De partij wil meer ondersteuning voor studenten met mentale problemen, behoud van de Living Room op Erasmus Plaza, online proctoring afschaffen en meer aandacht voor de Universiteitsraad. Daarnaast vermeldt het partijprogramma nog enkele originele vondsten, zoals ‘meer sporten, minder betalen’ en het uitreiken van certificaten aan studenten die een bestuursjaar gedaan hebben.

Waarom zouden studenten op Liberi Erasmi moeten stemmen? “Wij staan voor echte inclusiviteit, en wij nemen onszelf heel serieus. We hebben al een flink partijprogramma met input van verschillende studenten. Als je op ons stemt, kun je ook iets terugverwachten.”

Bekijk alle kandidaten

Kandidaten voor de universiteitsraad 2022-2023

Vijfentwintig studenten stellen zich dit jaar kandidaat voor de…

Lees 4 reacties