De universiteiten en hogescholen ontvangen veel signalen van vluchteling-studenten uit Oekraïne die in september aan een Nederlandse instelling willen gaan studeren. Als zij een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen, zoals de Tweede Kamer in een motie vroeg, hoeven zij niet langer het torenhoge instellingscollegegeld van duizenden euro’s te betalen en komen ze bovendien in aanmerking voor studiefinanciering.

Snel besluit

Zolang het besluit daarover nog niet is genomen, weten de vluchtelingen niet of ze een studie in Nederland wel kunnen betalen, staat in een brief die de Stichting voor vluchteling-studenten UAF zojuist, samen met de universiteiten en hogescholen, verstuurd heeft aan minister Dijkgraaf van OCW en staatssecretaris Van den Burg van Justitie en Veiligheid.

“Het is daarom van belang dat op zeer korte termijn een besluit wordt genomen over de voorzieningen die voortvloeien uit de status”, schrijven ze. “Te hoge kosten mogen nooit een barrière zijn voor gevluchte studenten om hun studie voort te zetten.”

Noodsteun

De instellingen en het UAF vroegen het kabinet begin maart al om financiële steun voor studenten. Het kabinet stelde snel 1 miljoen euro beschikbaar voor noodsteun aan de huidige studenten en medewerkers van Nederlandse universiteiten en hogescholen, en begin april nog eens 2,3 miljoen euro. Maar het overleg over wat er in het nieuwe collegejaar met hen en met nieuwe vluchtelingen moet gebeuren, is nog niet afgerond.

Bohdan 2 (EM)

Lees meer

‘Een van de eerste raketten op Kyiv kwam bij de buren terecht’

Zijn ouders ontvluchtten de bommen, zijn broer gaat het leger in. Het leven van…