Twee weken geleden protesteerden zo’n zestig studenten in het ISS-gebouw. Het ging toen over een student die een medestudent zou hebben aangerand. Het protest, dat begon vanwege een individuele zaak, groeide uit tot een georganiseerde studentenactie. De actie eist onder andere dat het instituut de behandeling van de klacht verbetert en dat er een screening komt van mensen die solliciteren op de functie van vertrouwenspersonen. Studenten vinden dat het huidige systeem de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag niet beschermt tegen machtsmisbruik. Ook vinden ze dat de faculteit ‘de daders van seksuele intimidaties’ beschermt.

20220225_123133

Lees meer

Protest seksueel geweld bij het ISS: ‘Het instituut heeft gefaald om studenten te beschermen’

Studenten aan het International Institute of Social Sciences eisen dat de faculteit…

Bijeenkomst

Een paar dagen na het protest stond een bijeenkomst van studenten en medewerkers  gepland bij het ISS. Die werd gebruikt om de eisen van de protesterende studenten te bespreken.

Volgens Matt Ang, een van de organisatoren van het protest, zat het atrium van het gebouw vol met studenten en medewerkers. De masterstudent Development Studies beschrijft de sfeer als ‘uiterst gespannen’. “Mensen voelden zich ongemakkelijk en waren emotioneel. Sommigen pinkten zelfs een traantje weg”, vertelt hij. Rector Inge Hutter beaamt dit. “Het waren heftige gesprekken, maar ze waren heel belangrijk en nodig”, zegt ze.

Al jaren

WhatsApp Image 2022-03-24 at 09.45.17 (2)
Beeld door: Feba Sukmana

Veel onderwerpen kwamen aan bod tijdens de bijeenkomst, van het beleid rondom ongewenst gedrag op universitair niveau tot persoonlijke ervaringen van studenten. “We voelen ons niet veilig bij het ISS. Zelfs in de studentenhuisvesting vinden intimidaties plaats”, vertelt Ang. “En dat is niets nieuws. Dit probleem borrelt al jaren en er werd er niets aan gedaan.” Dit beeld klopt volgens rector Hutter niet. “Ik begrijp dat studenten dit denken, maar natuurlijk is hier wat aan gedaan – we zijn niet voor niets pionier op dit gebied. Maar dit gebeurt natuurlijk altijd vertrouwelijk, in het belang van klager en beklaagde. Er is ook altijd hoor en wederhoor. Ook mogelijke sancties die worden genomen, zijn vertrouwelijk.”

Twijfel

WhatsApp Image 2022-03-24 at 09.45.17
Beeld door: Feba Sukmana

Met z’n allen probeerden de studenten in het atrium de term ‘ongewenst gedrag’ te definiëren. “Want we zitten met meer dan vijftig nationaliteiten en verschillende culturen. Wat de ene cultuur normaal vindt, vindt de andere misschien niet”, vertelt Hutter. Ang voegt eraan toe: “Een probleem is ook dat de definitie op de EUR zo vaag is, waardoor het beleid onduidelijk blijft. Voor zover ik weet heeft de universiteit bijvoorbeeld geen specifieke sanctie voor seksuele aanranding.”

Ook de positie van vertrouwenspersonen werd in twijfel getrokken. “Voor slachtoffers is het onduidelijk wat de functie van vertrouwenspersonen is. Zijn ze gecertificeerde adviseurs? Hebben ze training gehad om de zaken goed te behandelen? Volgens ons is er in deze rol gebrek aan professionalisme en transparantie”, zegt Ang.

Campus bovenaf vanuit Hatta – Adriana Youssef

Lees meer

Grensoverschrijdend gedrag is ook op de EUR een structureel probleem, daarom is het belangrijk om het te melden

Vertrouwenspersoon Martin Blok roept medewerkers en studenten op om grensoverschrijdend…

Rector Hutter snapt dat het misschien verwarrend is voor studenten. “Ze hebben gelijk, de informatie over vertrouwenspersonen en de klachtenprocedure op onze website is niet up-to-date. Er is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de procedure eruit ziet nadat je bij een vertrouwenspersoon terecht bent. We moeten het protocol voor ongewenst gedrag vernieuwen, dat betekent aanpassen en professionaliseren. We gaan bijvoorbeeld duidelijker maken voor studenten dat en hoe ze een formele klacht kunnen indienen”, licht Hutter toe.

Eisen

Inmiddels heeft het instituut haar plan van aanpak gepresenteerd aan de studenten en medewerkers. “De belangrijkste stap is dat we een externe partij inhuren om onze behandeling van meldingen van grensoverschrijdend gedrag te evalueren. Behalve betere informatievoorziening gaan we kijken of onze in-house psycholoog ook deels op het ISS kan werken”, vertelt Hutter. Tot nu toe werkt de psycholoog online. Wel kunnen studenten bij haar praktijk langskomen. Verder gaat de faculteit per 1 mei een extra psycholoog inzetten. “We doen dit graag, want we willen dat iedereen hier zich veilig voelt en zichzelf kan zijn.”

Ang is opgelucht dat de faculteit ermee aan de slag gaat. “Maar eerlijk gezegd vertrouw ik het instituut niet. Ik geloof het pas als ik concrete veranderingen zie.”

Illustratie seksueel grensoverschrijdend gedrag enquete 2022 – Esther Dijkstra

Doe mee!

Doe mee aan ons onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag

Erasmus Magazine doet onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag onder studenten.…