De vermeende aanranding gebeurde in oktober vorig jaar. Het slachtoffer – vanwege privacyredenen wil ze graag anoniem blijven – heeft het incident gerapporteerd bij het ISS. Maar volgens haar heeft de faculteit de kwestie niet serieus genomen. Daarom nam ze het initiatief voor dit protest. “In plaats van hulp krijgen kreeg ik te maken met victim blaming van de vertrouwenscommissie”, vertelt ze. “Wat het erger maakt is dat de dader een student counselor was en gespecialiseerd is in gender en seksueel geweld.”

Annelien Bredenoord Nika Derwort ondertekening manifest amnesty seksueel geweld actieplan – Tim Ficheroux

Lees meer

Nieuw plan om seksueel geweld onder studenten tegen te gaan

Rector magnificus Annelien Bredenoord ondertekende donderdagmiddag een manifest van…

Het land verlaten

IMG-20220224-WA0004
Het protest van gisteravond

De studente heeft een aantal besprekingen gehad met een vertrouwenspersoon. Ze wachtte op meer informatie over het indienen van een formele aangifte. Maandenlang zat de studente in de wacht totdat ze gisteren een bericht van de vertrouwenspersoon ontving dat de student tegen wie ze een klacht in had gediend op maandag het land zal verlaten. “Al die maanden hoorde ik niets. Ik wilde heel graag een klacht indienen, en nu plotseling hoor ik dat hij zijn diploma heeft gekregen en binnen een paar dagen het land verlaat”, vertelt de studente.

Eisen

Doordat er weinig tijd is om de zaak formeel af te handelen kwamen studenten bijeen om hun onvrede te uiten. Studenten eisen dat het instituut strenge maatregelen neemt tegen de vermeende dader. Daarnaast eisen ze dat het instituut de klachtprocedure verandert zodat die beter bestand is tegen machtsmisbruik en dat er een background check komt voor mensen die solliciteren voor de functie van student counselors.”

Vanmiddag ook protest

Studentendecaan Martin Blok kan momenteel geen commentaar geven omdat hij ‘betrokken is als een vertrouwenspersoon in deze kwestie’. De studenten zijn vrijdagmiddag om half één verdergegaan met hun protest. Deze keer gaat het niet alleen om enkel deze individuele kwestie. Het is een algemeen protest tegen seksueel misbruik en institutioneel machtsmisbruik.

“We stoppen niet totdat onze eisen ingewilligd worden”, zegt de initiatiefneemster. “In de collegezalen leert het ISS ons over sociale gerechtigheid, dat er altijd een manier is om dingen te veranderen en te verbeteren, maar als puntje bij paaltje komt zeggen ze dat ze niets kunnen doen. De institutie heeft gefaald om studenten te beschermen.”

Officiële reactie van het bestuur van ISS

Het International Institute of Social Studies (ISS) streeft ernaar om een veilige en inclusieve gemeenschap te zijn voor haar studenten en medewerkers. Wij maken ons sterk voor het aanbieden van een leer-, leef- en werkomgeving die vrij is van discriminatie en intimidatie. Mochten studenten of medewerkers ongewenst gedrag ervaren, dan is er een procedure waarbij contact kan worden opgenomen met een vertrouwenspersoon. We betreuren het ten zeerste dat een van onze studenten onvoldoende steun heeft ervaren in onze bestaande procedure. We erkennen eveneens hoe dit incident onze studenten heeft beïnvloed en we zullen de nodige stappen zetten om ervoor te zorgen dat ons instituut een plek is waar studenten en medewerkers zich gehoord en beschermd voelen.

Aangezien we de rechten van alle personen willen beschermen, in dit geval aanklager en de beschuldigde, kunnen we niet ingaan op de details van dit individuele geval. Mochten er zich fouten of onduidelijkheden voordoen in de procedure die hier wordt gevolgd, dan wordt dit verholpen. In een bredere context staan ​​we in nauw contact met de groep studenten en hebben we goed geluisterd naar hun behoeften en verwachtingen in situaties waarin ongewenst gedrag wordt ervaren. Samen met het team van vertrouwenspersonen van het ISS, de studenten en anderen binnen het ISS zullen we de bestaande procedures en rollen van verschillende instanties/bureaus nauwlettend in de gaten houden en de nodige aanpassingen doorvoeren voor een transparante, eerlijke en verder geprofessionaliseerde aanpak.

boos tim hofman The Voice Ali B Marco Borsato John de Mol

Lees meer

Wat docenten kunnen doen in het gesprek over seksueel geweld

YouTube-programma BOOS onthulde vorige week structureel seksueel wangedrag bij The Voice…