Op vier damestoiletten op campus Woudestein staan sinds afgelopen zomer kastjes met daarin menstruatieproducten. De kastjes waren een initiatief van enkele leden van de Universiteitsraad, Erasmus Verbindt en onderzoeker Maria Carmen Punzi, die bij de Rotterdam School of Management onderzoek doet naar gendergelijkheid en seksuele (en menstruele) gezondheid.

Organische producten

Punzi, die samen met oud-raadslid Ana Uribe Sandoval de kastjes hoogstpersoonlijk bevoorraadt, is heel blij met het toegezegde budget. “Met het geld kunnen we voor ongeveer een jaar producten inkopen bij een Nederlands bedrijf dat organische producten levert.” De kastjes moeten ongeveer wekelijks bijgevuld worden.

Critici vreesden aan het begin van de pilot dat de kastjes ‘leeggeroofd’ zouden worden, maar daar heeft Punzi niks van gemerkt. “Eerlijk is eerlijk: het is niet goed te monitoren. Maar mijn ervaring is dat er na een paar dagen wel producten weg zijn, maar nooit alles. Dus dat duidt op normaal gebruik. Af en toe stoppen mensen er zelfs nieuwe producten in.”

Structurele ondersteuning

Ondertussen hebben de initiatiefnemers een enquête uitgezet (die nog altijd loopt) om te onderzoeken waar campusbezoekers precies behoefte aan hebben. 170 mensen vulden de enquête al in. “Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat studenten veel behoefte hebben aan meer informatie. Ook vragen we ze of ze behoefte hebben aan meer locaties, of aan minder locaties maar met meer verschillende producten. Daar hebben we nog geen knoop over doorgehakt.”

Punzi hoopt dat het project op de langere termijn niet meer afhangt van enkele personen, maar dat de universiteit het aanbod menstruatieproducten structureel regelt. Bij de geneeskundefaculteit is al sprake van structurele ondersteuning.

Maria Carmen Punzi foto Amber Leijen

Lees meer

‘Er zijn al zoveel drempels op de weg naar gelijkheid, menstruatie zou daar niet bij moeten horen’

Het promotie-onderzoek van Maria Carmen Punzi naar menstruatie-armoede gaat verder dan…