De drie instellingen roepen de gemeente op om samen oplossingen te zoeken voor studenten die geen woonruimte kunnen vinden. Ze zien dat een deel van de dertigduizend nieuwe studenten in Rotterdam daar grote moeite mee heeft.

Dringende en gerichte aanpak

“Er is grote behoefte aan meer betaalbare studentenhuisvesting om de grote groep studenten te blijven binden aan onze stad, tijdens en na de studie”, staat in een brief aan de gemeente op de website van de Hogeschool Rotterdam. “Een dringende en gerichte aanpak is nodig voor zowel instroom als doorstroom in studenten- en jongerenhuisvesting. Onderdeel van deze vraag is expliciet ook de tijdelijke huisvesting van internationale studenten.”

“We ondersteunen de maatregelen die de gemeente Rotterdam al inzet door het studentenleven toegankelijker te maken voor iedere student en door de kamercapaciteit aan te pakken, maar er is meer nodig”, zegt HR-bestuurder Wijnand van den Brink namens de drie instellingen. “We vragen om nog meer urgentie om te voorkomen dat studenten de stad verlaten.” De instellingen doen een beroep op de gemeente om samen met hen en woningcorporaties oplossingen te bedenken en te werken aan ‘een duurzame voorraad studentenhuisvesting’.

Ruimte over?

De instellingen zijn zelfs van plan om hun eigen studenten en medewerkers om hulp te vragen en woningzoekende studenten tijdelijk onderdak te bieden. De Hogeschool Rotterdam heeft dat via haar eigen intranet al gedaan, meldt Profielen. Daarin vraagt de hogeschool medewerkers of studenten die een kamer of woonruimte over hebben om woningzoekende studenten uit de brand te helpen.

fietsen wonen kralingen studenten studeren op kamers huisvesting – sanne van der most

Lees meer

Nieuw Rotterdams verkameringsbeleid ‘zet nog meer druk op studentenhuisvesting’

Nieuwe regelgeving rond verkamering in Rotterdam moet overlast door studenten en malafide…

Lees één reactie