Los eerst de puzzel op en zet daarna de letters in de gele vakjes op de juiste manier achter elkaar. Samen vormen ze een slagzin van drie woorden. Vul die onder de puzzel in om mee te dingen naar een prijs!

  • We gebruiken dit adres alleen om je te informeren als je een prijs gewonnen hebt. Na afloop van de prijsvraag verwijderen we alle persoonsgegevens.

Lees één reactie