Ieder jaar neemt Elsevier Weekblad samen met onderzoeksinstituut SEO de baankansen voor hoogopgeleiden onder de loep. Er wordt gekeken naar de tijd tussen afstuderen en het vinden van een baan, het salaris en de kans op een vast contract.

Hoe stond het met de werkgelegenheid in het bijzondere coronajaar 2020? De arbeidsmarkt voor pas afgestudeerden kwam in maart ‘tot stilstand’, zoals het CBS al eerder constateerde. Maar in juli hadden hoogopgeleiden alweer evenveel kans op een baan als de lichting die een jaar eerder afstudeerde. In augustus verging het starters gemiddeld zelfs iets beter dan in 2019.

Groene vingers

Elsevier keek naar in totaal 1.356 opleidingen. De vraag naar hoogopgeleid personeel blijkt in veel sectoren groter dan het aanbod. Wie bijvoorbeeld afstudeert in de zorg of in een hbo-bètastudie kan vrijwel meteen aan de slag. Goede ontwikkelingen zijn er ook voor hoogopgeleiden met ‘groene vingers’, zoals hbo’ers in de tuin- en akkerbouw en wo’ers in plant sciences, en voor universitair geschoolde leraren in exacte vakken. Zij kregen een sterkere positie op de arbeidsmarkt.

En de portemonnee? In het salaris van hoogopgeleiden zit voor alle sectoren een stijgende lijn, zagen de onderzoekers. Voor medici en zorgmedewerkers was die stijging het sterkst.

Perspectieven

corona arbeidsmarkt zzp noodloket steunfonds – Bas van der Schot

Lees meer

Hoe corona de arbeidsmarkt kan resetten: ‘Het zou mooi zijn als we nu inzien dat vijf uur per dag werken voldoende is’

Arbeidssocioloog Fabian Dekker ziet de tweedeling van de arbeidsmarkt scherper worden.…

Maar er is ook minder goed nieuws, bijvoorbeeld voor bèta’s en wo-medici die hopen op een vast contract. En wat de banenjacht betreft zagen wo-afstudeerders in de archeologie en letterkunde hun kansen verder afnemen. In het hbo daalden de perspectieven voor alumni van technische natuurkunde – al zijn die nog steeds niet slecht – en van leisure and events management.

De onderzoekers merken op dat sommige van deze afstudeerders tijdens de crisis wel werk vonden, maar dan als boodschappenbezorger of in de corona-teststraat. De belastingdienst telt hen officieel mee als werkend, maar het gaat dan dus niet om een baan op het eigen niveau.

Bijspringen

En in sommige sectoren moest de overheid financieel bijspringen. In september werkte 12 procent van de hbo’ers en 9 procent van de academici voor een bedrijf met overheidssteun, bijvoorbeeld in sectoren als de horeca en de luchtvaart.