De Universiteitsraad is intern verscheurd over proctoring: tien van de twaalf studenten in de raad overwegen een rechtszaak tegen het College van Bestuur om het online proctoren tijdens tentamens aan banden te leggen, een deel van de medewerkers en enkele studenten is juist fel gekant tegen een rechtsgang. Het onderwerp maakt veel emoties los in de raad.

In de raadsvergadering van dinsdagmiddag lichtte Van der Duijn Schouten zijn voorstel toe. In de commissie zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd: studenten, docenten, leden van de Universiteitsraad en examencommissies, maar ook IT-specialisten en de rector zelf. Over vijf weken zou de commissie dan met een conclusie moeten komen over de inzet van proctoring. Dat gaat dan niet alleen over de tweede camera maar over hoe proctoring in al zijn facetten wordt ingezet.

Rechten beter regelen

Of met de oprichting van de commissie ook een rechtszaak van de baan is, is dus nog onduidelijk. Tien studenten uit de Universiteitsraad onderhandelen al enkele weken met het College van Bestuur over de invoering van een ‘raamwerk’ voor proctoring waarin de rechten van studenten beter geregeld zijn. Ter ondersteuning bij de onderhandeling hebben zij advocaten ingehuurd, en ook sluiten zij een gang naar de rechter niet uit.

Heesen, die namens de studenten het woord voert, heeft woensdagochtend nog geen tijd gehad om het voorstel van de rector te bespreken met zijn medestudenten. “We moeten ons hier nog intern op beraden. Het is niet zo dat we nu meteen een rechtszaak uitsluiten, maar dat hangt ook af van hoe die commissie wordt vormgegeven.”

Proctoring – Wagelmans denHartog (EM)

Lees meer

Conflict over proctorrechtszaak splijt Universiteitsraad

Studenten in de hoogste medezeggenschapsraad overwegen een rechtszaak om het proctoren…

Lees 3 reacties