Het was een raar studiejaar en veel studenten hadden last van de coronacrisis, al was het alleen maar omdat ze hun bijbaantje kwijtraakten. Met de studievertraging lijkt het mee te vallen, maar of studenten evenveel geleerd hebben wordt betwijfeld. Online onderwijs is toch heel wat anders dan fysiek les op de campus.

Als een soort goedmakertje krijgen studenten volgend studiejaar (2021-2022) een halvering van hun collegegeld, dat dan 2.168 euro bedraagt. Maar daar heeft niet elke student evenveel aan. We zetten de steunmaatregelen op een rij. Eerst het collegegeld, dan de studiefinanciering.

Collegegeld

Eerstejaars studenten en tweedejaars van lerarenopleidingen

Hier kunnen we kort over zijn: voor hen verandert er niets. Zij hoeven sowieso maar de helft van het collegegeld te betalen. En in het kabinetsvoorstel wordt dat volgend studiejaar niet de helft van de helft.

Update dinsdag 16 maart: Dit blijkt toch anders te zitten: ook eerstejaars krijgen opnieuw een halvering van hun collegegeld en betalen komend jaar dus slechts 542 euro.

Afstudeerders

Behaal je dit studiejaar een hbo-diploma (ad, bachelor of master) of een universitair masterdiploma en stop je met studeren? Dan krijg je drie maanden collegegeld oftewel 535 euro terug. Minister Van Engelshoven riep deze steunmaatregel vorig jaar in het leven en verlengde deze onlangs. Aan de halvering van het collegegeld heb je dus niets: die regeling gaat immers pas volgend jaar in.

Update woensdag 17 maart: Deze teruggave is alleen voor afstudeerders die het jaar ervoor ook minstens een maand bekostigd onderwijs volgden. Na een tussenjaar krijg je het geld dus niet.

EM illustratie 15 nov 2020 Wiersema financien lening budget-03 geld duo studenten basisbeurs studiefinanciering aanvullende beurs

Lees meer

Diploma vóór 1 september? Dan krijg je 535 euro terug

Het kabinet voorziet dat veel studenten bij het afstuderen vertraging oplopen. Daarom…

Klaar met je wo-bachelor

Studenten die dit collegejaar hun wo-bachelordiploma behalen, hebben geen recht op die drie maanden collegegeld. Maar als ze vervolgens aan een master beginnen – en dat doet het merendeel – betalen ze natuurlijk maar het halve collegegeld. Neem je na je bachelor een tussenjaar of stop je met studeren, dan krijg je niets.

Doorstuderen na een hbo-ad of bachelor

Het best af zijn afgestudeerden in het hbo die doorstuderen na hun associate degree- of hun bacheloropleiding. Zij ontvangen de driemaandenbonus én betalen volgend jaar maar de helft collegegeld.

Schakelaars

Het staat niet vast of ook schakelaars aan de universiteit de korting ontvangen. Zij betalen het instellingscollegegeld, dat niet hoger mag zijn dan het wettelijke collegegeld van 2.168 euro. De instelling ontvangt per schakelaar 1.084 euro compensatie van de overheid, maar mag van de minister zelf bepalen “of en zo ja welke korting” ze geeft.

Internationals

Internationale studenten uit landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) die het wettelijk collegegeld betalen krijgen dezelfde 50 procent korting. Maar een student van buiten de EER die het veel hogere instellingscollegegeld van bijvoorbeeld tienduizend euro verschuldigd is, krijgt geen vijfduizend euro terug, maar dezelfde 1.084 euro als alle andere studenten.

Tweede bachelor of master

Heb je al een bachelor- of masterdiploma op zak en volg je nu een tweede bachelor- of masteropleiding? Dan betaal je het instellingstarief. En dan kom je in dezelfde situatie terecht als de studenten van buiten de EER: korting, maar geen halvering.

Omscholen naar zorg of onderwijs

Kleine uitzondering: wie zich na een studie in een andere sector laat omscholen naar de zorg of het onderwijs, mag dat doen tegen het gewone tarief. Deze studenten krijgen wél een halvering van hun collegegeld.

Studiefinanciering

campus positive impact erasmian way loopbrug carrillon aula tinbergen – Levien Willemse

Lees meer

Coronacompensatie: halvering collegegeld en jaar extra gratis OV

Het demissionaire kabinet maakt 8,5 miljard euro vrij voor coronacompensaties in het…

Sinds het afschaffen van de basisbeurs in 2015 bestaat de studiefinanciering in het hoger onderwijs alleen nog uit de aanvullende beurs, de ov-studentenkaart en de mogelijkheid om te lenen.

Aanvullende beurs

Als je ergens tussen juni 2020 en augustus 2023 uit je recht op een aanvullende beurs loopt, krijg je een tegemoetkoming van 1.500 euro. Die geldt formeel niet als aanvullende beurs. Je hoeft het bedrag dan ook niet terug te betalen als je er langer dan tien jaar over doet om je diploma te behalen. Een motie om die tienjarentermijn te verlengen haalde het trouwens niet in de Tweede Kamer.

Ov-studentenkaart

Je mag een jaar langer gratis reizen met het openbaar vervoer. Tenminste, als je een opleiding volgde in de periode van maart t/m december 2020 én als je toen minstens één maand recht had op een studentenreisproduct, lening of aanvullende beurs.

Normaal gesproken geldt je studentenreisrecht voor de nominale duur van je opleiding (bijvoorbeeld vier jaar) plus één jaar uitloop. Nu worden dat dus twee jaar uitloop. Vanzelfsprekend alleen als je nog studeert.

Recht om te lenen

Nu staat in de wet dat studenten bij DUO mogen lenen voor de tijd die hun opleiding ‘nominaal’ duurt, plus drie jaar extra. Het kabinet vindt die termijn ook in de coronacrisis ruim genoeg.

Lees één reactie