Wat is de Grow It!-app?

Legerstee: “De app is oorspronkelijk bedacht door twee hoogleraren: Manon Hillegers en Loes Keijsers en dient om meer inzicht te krijgen in de gevoelens en het gedrag van jongeren in het dagelijks leven. Zo kun je ook de jongeren die emotionele problemen hebben sneller signaleren, ermee in contact treden en eventueel een behandeling bieden. De app is ook bedoeld om jongeren een steuntje in de rug te bieden, zeker nu tijdens de coronacrisis.”

Waarom gaat dit onderzoek specifiek over jongeren?

Dietvorst: “De maatregelen die zo belangrijk zijn om coronaverspreiding te voorkomen, staan haaks op wat jongeren nodig hebben om zich te ontwikkelen. De mening van leeftijdsgenoten vinden ze steeds belangrijker ten opzichte van bijvoorbeeld die van ouders. Jongeren worden voor het eerst verliefd, bouwen levenslange vriendschappen op, leren met stressvolle situaties omgaan en worden steeds autonomer, zodat ze echt de volwassenheid in kunnen. Nu ontnemen we hun via deze maatregelen een hoop van dit soort leerervaringen en dat kan best schadelijk zijn.”

Legerstee: “En we merken dat jongeren door de coronacrisis, met name in deze lockdown, minder gelukkig en tevreden zijn. Ze voelen zich eenzamer en maken zich meer zorgen. Je hebt meer online les en ziet je docent of studiegenoten nauwelijks meer in levenden lijve.”

coronawetenschap Eveline Crone 2000 – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Voor de hele samenleving zijn de maatregelen moeilijk, maar de jongere generatie wordt het hardst geraakt’

In deze serie vertellen Rotterdamse wetenschappers over hun coronaonderzoek.

Hoe werkt de app?

Legerstee: “Deelnemers krijgen vijf keer per dag een notificatie op hun telefoon. Dan kunnen ze een korte vragenlijst invullen. Die gaat over wat ze aan het doen zijn, hoe ze zich voelen, hoe ze geslapen hebben. Ze kunnen die vragen invullen in een à twee minuten. Deelnemers krijgen zo een goed overzicht van hoe ze zich voelen op verschillende momenten en in verschillende contexten. Dat kan zijn na het opstaan, op school, tijdens de studie of bij hun bijbaantje. Ook daagt de app de gebruikers uit om op allerlei manieren hun omgang met problemen te verbeteren. Ze krijgen bijvoorbeeld de opdracht om iets lekkers te bakken met vrienden of een foto van een kip te maken. Zo stimuleren we de jongeren om meer sociale steun te zoeken, meer afleiding te hebben, hun situatie beter te accepteren of te leren om problemen op te lossen.”

Jullie verzamelen dus data doordat zij de vragenlijsten vijf keer per dag invullen en zij krijgen daarvoor in ruil hulp om hun eigen problemen aan te pakken?

Legerstee: “Wij verzamelen hun data, maar het voornaamste doel is jongeren steunen in deze moeilijke tijd. In de eerste coronagolf hebben we al kunnen aantonen dat dit leidt tot meer zelfinzicht en tot activatie. Zij kunnen dus zelf inzien ‘oh, ik zit toch best vaak op mijn kamer’ en daar iets aan gaan doen.”

Dietvorst: “Dat is het fijne van dit onderzoek. De jongeren geven aan dat ze hier wel echt een steuntje aan hebben, dat ze meer inzicht krijgen in hun eigen emoties en dat ze geactiveerd worden. Dat is heel positief, want soms moet je het gewoon hebben van mensen die onderzoek heel belangrijk vinden, terwijl je hier jongeren hebt die iets over zichzelf willen weten. Uiteindelijk kan de data in zo’n app het mogelijk maken om een algoritme te bouwen dat kan laten zien welke jongeren een verhoogd risico lopen op psychische problemen.”

Pauwke Berkers en Frank Kimenai in Worm – coronawetenschap 2000 – Levien Willemse

Lees meer

Coronawetenschap: ‘Deze crisis kan een historische scheidslijn zijn voor de muziekindustrie’

De muziekindustrie heeft door de coronacrisis een flinke klap gekregen. Is er eigenlijk…

Waar putten jullie als onderzoeker motivatie uit voor dit onderzoek?

Dietvorst: “Van origine ben ik verpleegkundige, dus ik heb ook in de psychiatrie gewerkt. Daarna heb ik een bachelor Psychologie gedaan en daar ontdekte ik statistiek. Na een researchmaster kwam ik twee jaar geleden terecht op een promotieplek bij de kinder- en jeugdpsychiatrie en voor mij voelt dat als de meest logische combinatie ooit. Bij dit onderzoek komt de pragmatische kant van direct helpen om het leven van jongeren te verbeteren samen met vragen vanuit de wetenschap. Met al die data kunnen we echt stappen vooruitzetten.”

Legerstee: “Ik combineer wetenschap met klinische zorg bij de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ook in de zorg zie je dat het nu slechter gaat met jongeren. Er zijn enorme wachtlijsten en als behandelaar merk ik dat veel van de winst die we eerder hadden geboekt, door de coronacrisis vervalt. Ik wil voornamelijk kinderen helpen. De kindertijd, puberteit en adolescentie zijn periodes waarin veel emotionele problemen voorkomen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat als je het daar een beetje recht kunt trekken en tools kunt bieden, dat kinderen daar ook later veel baat bij hebben.”

Jongeren tussen de 12 en 25 kunnen zich nog steeds aanmelden op growitapp.nl/corona.

coronawetenschap Eveline Crone 2000 – Levien Willemse

Onderdeel van de Special

Coronawetenschap

Hoe interpreteren we informatie over het coronavirus en welke rol spelen…