OCW-ministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob presenteerden woensdag een steunpakket van ruim 8,5 miljard euro voor onderwijs en onderzoek. Ze hopen door de coronacrisis gedupeerde studenten, wetenschappers en instellingen uit de brand te helpen.

campus positive impact erasmian way loopbrug carrillon aula tinbergen – Levien Willemse

Lees meer

Coronacompensatie: halvering collegegeld en jaar extra gratis OV

Het demissionaire kabinet maakt 8,5 miljard euro vrij voor coronacompensaties in het…

Een veelbesproken onderdeel van dit pakket is de halvering van het collegegeld voor het komend studiejaar voor “alle” studenten. Het riep de vraag op of de financiële meevaller ook zal gelden voor internationals, en in het bijzonder voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Vooral voor deze laatste groep is studievertraging immers een dure grap. Zij betalen niet het wettelijke collegegeld – momenteel 2.143 euro – maar het zogeheten instellingscollegegeld. Dat is soms wel tienduizend euro duurder.Nederlandse studenten die een tweede bachelor of master volgen, betalen ook het instellingscollegegeld. Ook zij krijgen duizend euro korting op het collegegeld van volgend jaar.

Tegenvaller

Ook internationale studenten hoeven volgend jaar minder te betalen, laat een woordvoerder van het ministerie van OCW desgevraagd weten. “Voor hen geldt niet 50 procent korting, maar een vast bedrag gelijk aan de korting die de andere studenten krijgen bij het wettelijk collegegeld. Anders gezegd: zij krijgen een korting van ongeveer duizend euro.”

Een tegenvaller dus voor studenten uit Amerika, China of Australië. Maar wie weet schieten de universiteiten en hogescholen hen zelf nog te hulp. Afgelopen zomer besloten sommige instellingen ook uit eigen beweging dat vertraagde laatstejaars studenten van buiten de EER hun studie mochten afmaken tegen een verlaagd tarief.