De belangrijkste reden om een tweede camera te gebruiken is volgens het College van Bestuur de ontdekking van een fraudemogelijkheid bij het gebruik van alleen de webcam. Rector Frank van der Duijn Schouten verdedigde tijdens de vergadering met de Universiteitsraad het besluit met het argument dat anders de waarde van EUR-diploma’s in het geding zou komen. “De kans is groot dat over een jaar de vraag gesteld wordt: waren jullie op de hoogte van een eenvoudige hack bij proctoring met één camera? Ons antwoord zal dan ‘ja’ zijn. De vervolgvraag zal dan zijn: wat hebben jullie eraan gedaan? Als dan ons antwoord is dat we het wisten maar niks deden, dan komen we terecht in een situatie waarin de diploma’s ter discussie komen te staan.”

Terughoudend

De rector benadrukte dat de tweede camera ‘niet bedoeld is om studenten te pesten’. Volgens Van der Duijn Schouten bleek uit een pilot bij twee faculteiten dat er wel problemen zijn met het twee-camera-systeem, maar dat het wel kan. “Wij hebben geen signalen ontvangen dat dit systeem schadelijk is voor studenten.”

Wel belooft de rector dat de EUR heel terughoudend is met de inzet ervan. “De Erasmus School of Law heeft bijvoorbeeld besloten om de invoering twee weken uit te stellen tot 14 februari. Aanvankelijk wilde de faculteit twee tentamens proctoren met meer dan duizend deelnemers. Het faculteitsbestuur twijfelde of dat acceptabel was. Nu is er twee weken tijd om studenten zorgvuldig te instrueren en daarmee de stressfactor te verminderen.” Van der Duijn Schouten kondigde aan in ieder geval twee maanden lang de extra camera in te willen zetten bij proctoring.

Delftse diploma’s minder valide?

Over de opmerking dat de tweede camera ‘niet schadelijk is voor studenten’, reageerde een studentlid dat hem dat persoonlijk raakte. “Als je hoort wat het met studenten doet, hoeveel studenten open brieven ondertekend hebben, dan doet het dus wél iets met studenten. Ik geloof dat je studenten niet wil pesten, maar dat is niet het punt. Er zijn alternatieven, zoals openboektentamens. Het risico op fraude is minimaal: ik heb het gegoogeld en ik kan de methode nergens vinden. En in Delft en Leiden zien ze wel af van het gebruik van de tweede camera. Sommige universiteiten in het buitenland maken ze zelfs helemaal geen gebruik van proctoring.”

Een ander raadslid vroeg zich hardop af of het CvB denkt dat diploma’s in bijvoorbeeld Delft en Leiden dan ook minder valide zouden zijn zonder tweede camera. “Wij maken onze eigen afweging,” was de reactie van de rector daarop. “Wij hebben ook te maken met specifieke omstandigheden, waarbij we soms hele grote tentamens hebben met meer dan duizend deelnemers. Dat is niet bij alle universiteiten zo.”

Vervolgstappen

Over de tweede camera, die donderdag bij de eerste tentamens wordt ingezet, is het laatste woord nog niet gesproken. De Universiteitsraad heeft het CvB uitgenodigd voor een nieuwe, waarschijnlijk besloten, bijeenkomst om verder te praten over het controversiële onderwerp. Een datum daarvoor is nog niet geprikt. Individuele raadsleden sluiten verdere stappen, waaronder juridische, niet uit.

Vragen en antwoorden over de tweede camera bij proctoring

Collegevoorzitter Ed Brinksma legde vorige week in EM TV uit dat de inzet van een tweede camera bij proctoring noodzakelijk is geworden. Dit allemaal omdat de universiteit begrepen heeft dat er een eenvoudige ‘hack’ mogelijk is, waarmee het één-camera-systeem te omzeilen zou zijn.Vier vragen en antwoorden over de hack en het nieuwe twee-camera-systeem.

Wat houdt de hack precies in?

Woordvoerder EUR: “Er is geen sprake van een hack in de letterlijke zin van het woord. Er is een nieuwe vorm van mogelijke fraude ontdekt die met het gebruik van alleen de webcam niet gedetecteerd kan worden. Via de tweede camera krijgen we een completer beeld van de tentamenomgeving. De universiteit is er medio december op gewezen dat er een nieuwe mogelijkheid voor het plegen van fraude is.”

In hoeverre weet de universiteit of er misbruik is gemaakt van deze nieuwe hack?

“Op dit moment zijn er nog geen gevallen bekend waar deze vorm van fraude werd toegepast maar de universiteit wil dit vanzelfsprekend voor zijn. Het lastige met deze vorm van fraude is ook dat het niet door de proctoringsoftware wordt gedetecteerd en daarom moeilijk is vast te stellen.”

Is het een nadrukkelijke instructie geweest vanuit leverancier ProctorExam om een tweede camera te gaan gebruiken?

“Nee, dit is niet het geval. De EUR heeft aan ProctorExam gevraagd om mee te denken over een manier om deze nieuwe mogelijke vorm van fraude tegen te gaan. De mogelijkheid om de tweede camera toe te voegen is onderdeel van het standaardpakket van ProctorExam en is in overleg met de privacy-organisatie als beste optie naar voren gekomen.”

In hoeverre geldt de tweede camera als back-up voor de laptopwebcam? Met andere woorden, stel dat een van de twee camera’s even niet goed werkt, kan dan bijvoorbeeld de andere camera als bewijsvoering gebruikt worden dat er geen fraude is gepleegd?

“Ja, sommige studenten ervaren het als een geruststelling dat er altijd nog een tweede camera aanwezig is, voor het geval de andere zou wegvallen. Daarnaast zien we nu al dat we met de tweede camera veel beter kunnen beoordelen wat een student precies aan het doen is. Het is overigens altijd aan de examencommissie om een oordeel te vellen in relatie tot fraude.”

no attribution required security-camera proctoring laptop privacy

Lees meer

CvB wil ook minder proctoring, maar ‘we moeten kwaliteit van tentamens waarborgen’

Alle partijen willen minder inbreuk op de privacy tijdens het afnemen van tentamens, maar…

Lees één reactie